Nhân Nguyễn

@ntn

Viet Nam

Institution: Sư Phạm

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

LQDBUS NKLEAVES NKMSG NKSGAME
LUBENICA NKLIGHT NKNET NKTEAM
NKBUS NKLP NKONEARC NKTEST
NKGIFTS NKMARS NKPATH NKTHEME
NKGOLF NKMAXSEQ NKRACING NKTOSS
NKINV NKMINERS NKRAIN NKTRAFIC
NKJUMP NKMOBILE NKREZ

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

NKDEC
NKPOLY
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.