@nkht2k18

Viet Nam

Institution: THPT Chuyên Hà Tĩnh

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ANT CTNBULLS LEM2 NETACCEL NKSPILJA QBHV TREAT
AUCTION CTNEWS LEM3 NK2MFS NKSTEP QBMAX TREELINE
BASEH CTREE LEM4 NKCABLE NKTARDY QBMSEQ TRIBE
BCDIV CWAY LEM6 NKCARD NKTHEME QBMST TWO
BESTSPOT DANCING LINEGAME NKCAT NKTICK QBPAL V11PLAN
BIC DRASHOOT LIQ NKCITY NKTOSS QBRECT V11STR
BIGNUM DTDOI LIS NKDIVSEQ NKTREE QBROBOT V11TOUR
BINLADEN DTGAME LITES NKEDIT NOIXICH QBSCHOOL V11WATER
BONES DTTUI1 LNACS NKFLOW NSP QBSELECT V8ORG
BONUS DTTUI2 LQDGONME NKGOLF NTPFECT QBSEQ V8SCORE
BWPOINTS EGG LSFIGHT NKGUARD NTSEQ QBSQUARE VBGRASS
CAR EQSTR LUCKYNUM NKINV NUMCON QBSTR VBOARD
CATALAN FACUP M00PAIR NKJUMP OPTCUT QBTICKET VCOLDWAT
CBUYING FINDNUM MAXARR1 NKLEAGUE PAGODA QMAX VCOWFLIX
CENTRE28 FIRS MBLAST NKLETTER PARIGAME QMAX2 VDANGER
CHAIN2 FWATER MCIRGAME NKLINEUP PBCGANGS REVAMP VKNIGHTS
CHATCHIT GRAPH_ MDIGITS2 NKLP PBCSEQ ROADS VMUNCH
CHEER GSS MDOLLS NKMARS PBCWATER ROCKS VNCUT
CHESSCBG HAF1 MEO NKMAXSEQ PBCWRI ROTATION VNEMPIRE
CMP HEAP1 MESSAGE NKMSG PCYCLE SAFENET2 VPARTSUM
COIN34 HELPPM MINK NKNL PNUMBER SBOOST VRATF
COLLECT HP09ANTS MIXUP2 NKNLACE POST SHHV VSTEPS
COLOREC ILSMATH MLASERP NKNUMFRE POST3 SNSEQ VTRI
COMMAND INSUL MMASS NKONEARC PWALK SPSEQ VUKVN
COMPUTER INTEGER7 MNE07 NKPALIN PWRFAIL STABLE VWORDPOW
COUNTCBG IOIBIN MNERED NKPATH PYRAMID2 STNODE WEATHER
COUNTPL KAGAIN MOVIES NKPOLY QBBISHOP STRANGE WORDCNT
COWGIRL KMIN MPRIME NKPOS QBBUILD TAXID YUGI
CREC01 KPLANK MSE07B NKRACING QBCHANGE TEST
CRECT KSPREE MSTICK NKREZ QBCIRARC THEME
CRITICAL LATGACH MTWALK NKSEQ QBDIVSEQ THREE
CRUELL LEDOTAN MULONE NKSGAME QBGAME TJALG
CRUELL2 LEM1 MYSTERY NKSP QBHEAP TRAFFICN

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

ADS BONGDA HIWAY LATGACH4 MINCOST PALINX SUMS
AREA BRIDGES ILSMATH2 LSTTCD2 MMAXPER QBPOINT TCDFZ
BALLGAME CLOCK ITREE MACHINE MTREE QBTRANS VECTOR
BAOVE CRATE KDEL MCLONUM NKGIFTS SCOLLECT XUCXAC
BINARY FLOYD KNIGHTS1 MCONVOI NKTRIO SUBSTR
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.