nguyễn nhâm tấn

@nhamtan

Viet Nam, khánh hòa

Institution: 123

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ADS CTREE KGSS MINK NKTICK QMAX TRAFFICN
AREA DEMSO KHISTORY MINROAD NTSEQ QMAX2 TREELINE
ASSIGN1 DHFRBUS KINV MIXUP2 NTTREE QMAX3VN TTRIP
AZNET DISNEY1 KPLANK MKUHAR PA06ANT QMAX4 TWIST
BALLGMVN DISNEY2 KQUERY MMOD29 PALINY QTREE3 TWO
BAOVE DQUERY KTOUR MOVE12 PARIGAME QTREEX TWOBLACK
BEADSNB DTDOI KTREEC MSKYCODE PBCSEQ QUAD UPGRANET
BESTSPOT DTKSUB KWAY MTREE PBCWAYS QUEENNB V8ORG
BINARY DTTUI2 LABUDOVI MTRIAREA PCYCLE REFORM V8SCORE
BINLADEN ELEVATOR LATGACH MTWALK PNUMBER REVAMP V8SORT
BONES FIBVAL LATGACH4 NETACCEL POST ROADS VBLOCKS
BONGDA FLOW1 LCS2X NKBM POST2 ROBOCON VCOWFLIX
BONUS FLOYD LEM3 NKCABLE POST3 SEARCH VDANGER
BWPOINTS FMATCH LEM5 NKCITY PRAVO SEARCH1 VMPIZZA
C11BC2 FSELECT LIGHT NKFLOW PWALK SEC VMUNCH
C11PAIRS FWATER LIQ NKGOLF QBAGENTS SEQ198 VMYT
C11POST GOLD LIS NKGUARD QBCAKE SHHV VNEMPIRE
C11TRCNT GPMB LNACS NKINV QBGAME SPSEQ VODIVIDE
CENTRE28 GRAPH LQDGONME NKJUMP QBHEAP STABLE VODONCAY
CHAIN2 GRAPH_ LUBENICA NKLAND QBHV STMERGE VOEXC
CHEAT GSS MATCH1 NKLINEUP QBMARKET STNODE VOSTR
CHNREST HAF1 MATCH2 NKMINERS QBMAX STRAVEL VOTREE
COLOREC HAM12 MAUGIAO NKMOBILE QBMSEQ SUBSTR VPARTSUM
COMNET HBTLCA MCHAOS NKNET QBMST SUMS VSTEPS
COST HIWAY MCLEAN NKONEARC QBPOINT TBIKE VUKVN
COWGIRL HIWAY2 MCONVOI NKPALIN QBRECT TFIELD WCALC
CRATE INCVN MESSAGE NKPOLICE QBROBOT THEME XOINC
CREC01 IOIBIN METERAIN NKREZ QBSCHOOL TJALG
CROSS12 KAGAIN MILITARY NKSEQ QBSQUARE TNHWIFI
CTAIN KANDP MINCOST NKSEV QBTRANS TPMOVE
CTNBULLS KBUILD MINCUT NKTEAM QHROAD TPTICKET

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

ASSIGN4 CUTSEQS HSPC14E LIS2VN QBBUILD YPKTH
CARDSHUF FFLOW HUGEKNAP NPR QBPAL
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.