Ha ha

@nguyenxuanha

Viet Nam, QUY NHON

Institution: THDC-IHET

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ADS CINEMA IOIBIN MINCOST NKPATH QBMSEQ SUBSTR
AMSSEQ COIN34 JOBSET MINCUT NKPOS QBMST TAYTRUC
AREA COLLECT KAGAIN MINK NKREZ QBPAL TEST
ASSIGN1 COLOREC KDEL MINROAD NKSEQ QBPOINT TFIELD
AUCTION COMNET KGSS MIXUP2 NKSGAME QBRECT TJALG
AZNET COUNTCBG KINV MJOURNEY NKTARDY QBROBOT TREAT
BALLGMVN COWGIRL KMIN MMASS NKTEAM QBSCHOOL UPGRANET
BIGNUM CRATE KQUERY MTWALK NKTICK QBSEGPAR V11WATER
BINLADEN CRYPTKEY KWAY MYSTERY NTTREE QBSELECT V8ORG
BLGEN CTNBULLS LATGACH NDCCARD PBCFIBO QBSEQ V8SCORE
BONES CUTSEQS LCS2X NKABD PBCGANGS QBSQUARE VBGRASS
BONUS DGOLD LEM3 NKBM PBCPOINT QBSTR VCOLDWAT
BWPOINTS DHEXP LEM5 NKBRACKE PBCSEQ QBTICKET VCOWFLIX
C11CAVE DHSERV LINEGAME NKBUS PBCWATER QMAX VDANGER
C11DOLL DQUERY LIQ NKCABLE PBCWRI QMAX2 VECTOR
C11PAIRS DTDOI LIS NKCITY PCYCLE QMAX3VN VMDAOBIT
C11PF DTKSUB LITES NKDIVSEQ PNUMBER QTSEQ VMUNCH
C11SEQ DTTUI1 LNACS NKFLOW PTRANG RBULL VNCUT
C11SEQ3 ELEVATOR LQDDIV NKGUARD PTREE REFORM VO17TV
C11STR2 FINDNUM LQDGONME NKINV PVOI14_2 ROBOCON VODIVIDE
C11SUM FLOYD LUCKYNUM NKJUMP PWALK SAFENET2 VOSRTRI
C11TRCNT FWATER M00PAIR NKLEAGUE QBBISHOP SBOOST VRATF
C11WATER GRAPH_ MATCH1 NKLETTER QBBUILD SEARCH VSTEPS
CAPITAL GSS MATCH2 NKLINEUP QBCAKE SEQ198 WEATHER
CAR HELPPM MAXARR1 NKLP QBCIRARC SMARTDOG YPKTH
CATGO HIREHP MAXARR2 NKMAXSEQ QBDIVSEQ SPBINARY
CBUYING HIWAY MCARDS NKNUMFRE QBGAME SPSEQ
CENTRE28 HP09ANTS MDIGITS2 NKONEARC QBHEAP STABLE
CHNREST INSUL MESSAGE NKPALIN QBMAX STNODE

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

C11GAME2 LATGACH4 LQDFIBO2 NEAREST ROADS
C11KM LCA METERAIN NKTABLE STRHFI
COMPANY3 LQDFIBO MULONE NKTRIO VO17SORT
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.