Nguyễn Lâm .UTC

@nguyen_lam

Viet Nam, Hà Nội

Institution: UTC

study

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

NKINV NKTEAM
NKLEAVES STEEL
NKLP
NKMAXSEQ
NKPALIN
NKREZ
NKSEQ

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.