Nguyên Nguyễn

@nguyen_fly

Viet Nam, Ho Chi Minh

Institution: FPT University, Ho Chi Minh City

Coding Python, JS, React.js Algorithms Music Manga

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ADS COWGIRL KMEDIAN MELE2 NKREZ QBSCHOOL VBF1
AMSSEQ CRITICAL KNIGHTS1 MESSAGE NKSEQ QBSEGPAR VBGRASS
ARITHSEQ CRYPTKEY KRECT MESSAGE1 NKSEV QBSELECT VCOLDWAT
AUCTION CTNEWS KTREEC MILITARY NKSGAME QBSEQ VCOWFLIX
BALLGMVN DAMAGE KTUAN MINCUT NKTABLE QBSTR VDANGER
BARIC DGOLD LABUDOVI MINROAD NKTARDY QMAX VECTOR
BESTSPOT DHEXP LCA MIXUP2 NKTICK QMAX2 VMATRIX
BILL DHFRBUS LCS2X MMMGAME NOIXICH RBULL VMDAOBIT
BINLADEN DHLOCO LEM MOVE12 NSC REFORM VMSORT
BLGEN DHSERV LEM1 MTELE NTSEQ REVAMP VMSUBSTR
BONES DIAMOND LEM2 MYSTERY NTTREE RIDDLE VMUNCH
BONUS DTDOI LEM3 NCOB NUMBER ROADS VMWTREE
BWPOINTS DTTUI1 LEM6 NDCCARD PALINX ROBOCON VNEMPIRE
C11BC1 DTTUI2 LINEGAME NETACCEL PARIGAME ROTATION VODIVIDE
C11BC2 ETF LIQ NK05MNIM PBCGANGS SAFENET2 VOLIS
C11CAVE FBRICK LIS NK05ORDR PBCWATER SCOLLECT VOPIG
C11CUT FIBVAL LKNIGHT NKABD PBCWRI SEC VOSEXP
C11LOCK FIRS LNACS NKBM PIZZALOC SHHV VOSRTRI
C11PNUM FLOYD LQDDIV NKCABLE PNUMBER SOPENP VOTREE
C11PRIME FSELECT LQDGONME NKCARD POST SPSEQ VOXOR
C11SEQ FWATER LSTAR NKCITY POTATO STABLE VRATF
C11TRCNT GONDOR LTPMSEQ NKGUARD PRODUCT STNODE VSTEPS
C11WATER GRAPH_ LUBENICA NKINV PVOI14_4 STRAVEL VUKVN
CENTRE28 HAM12 LUCKYNUM NKJUMP PWALK SUBSTR WCALC
CHAIN2 HAOI6000 MASKTAPE NKLEAGUE PWRFAIL SUMS WEATHER
CHEAT HEADQRT MATCH1 NKLETTER QBBISHOP THTRACE WORDCNT
CHESSCBG HOUSES MATCH2 NKLEXIC QBBUILD TJALG XOINC
CHNREST ILSBIN MAUGIAO NKMAXSEQ QBGAME TOURS13 XUCXAC
CMP IOIBIN MAXARR1 NKNUMFRE QBHV TRAFFICN YUGI
COIN34 IVANA MAXNUM NKONEARC QBMARKET TRAVEL12
COLLECT JEDNAKOS MCLEAN NKPALIN QBMAX TREAT
COLOREC KBUILD MDIGITS2 NKPARITY QBMSEQ TREELINE
COMNET KCOLLECT MECUNG NKPOLICE QBMST UPGRANET
COUNTCBG KHISTORY MEDIAN NKPOS QBRECT V8SCORE
COUNTPL KINV MEDQUERY NKRACING QBROBOT V8SORT

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

C11GAME1 DIFF HELPPM MTREE NKTRIO QBTRANS TGPASCAL
CRECT DTGAME HIWAY NEAREST QBPOINT SHCH
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.