Trung Nghia Dang

@nghia05123

Viet Nam, Buon Ma Thuot

Institution: THPT Chuyen Nguyen Du

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ADS CRATE KGSS MMASS NKREZ QBDIVSEQ STONE1
AMSSEQ CREC01 KINV MMAXPER NKSEQ QBGAME SUBSTR
AREA CRITICAL KMIN MPILOT NKSEV QBHEAP SUMXOR
ASSIGN1 CTNBULLS KPASS MSTICK NKSGAME QBMAX THEME
AUCTION CTREE KPLANK MTREE NKSP QBMSEQ TJALG
BARIC CUTSEQS KQUERY MTWALK NKTABLE QBMST TRAFFICN
BARICAVN DEGREE LATGACH4 MULONE NKTARDY QBPAL TREEPATH
BCDIV DEMSO LEM1 MZVRK NKTICK QBRECT TTRIP
BEADSNB DIGIT LEM3 NDCCARD NKTOSS QBROBOT TWO
BESTSPOT DQUERY LINEGAME NEAREST NKTRIO QBSCHOOL TWOOPERS
BINARY DTDOI LIQ NETACCEL NTPFECT QBSELECT V8ORG
BINARY2 DTKSUB LIS NK2MFS NTSEQ QBSEQ V8SCORE
BINLADEN DTTUI1 LITES NKABD NTTREE QBSQUARE V8SORT
BONES ELEVATOR LNACS NKBUS NUMBER QBTICKET VBF2
BONUS FBRICK LQDGONME NKCABLE ONE4EVER QHROAD VBGRASS
BRACKET FINDNUM LSFIGHT NKCITY OPTCUT QMAX VCOLDWAT
BWPOINTS FIRS LUBENICA NKDEC ORDERSET QMAX2 VCOWFLIX
C11BC1 FLOYD M00PAIR NKFLOW PALINY QTREE3 VDANGER
C11BC2 FWATER M3TILE NKGUARD PBCDEM QTREEX VECTOR
C11KM GONDOR MACHINE NKH PBCGANGS REVAMP VKNIGHTS
C11PAIRS GRAPH_ MARS NKINV PBCSEQ ROADS VMRR
C11SEQ2 GROUP MAUGIAO NKJUMP PBCWATER ROBOCON VMUNCH
CAR GSS MAXARR1 NKLEAGUE PCYCLE ROTATION VNEMPIRE
CATALAN HAM12 MBEEWALK NKLEXIC PIZZALOC SAFENET2 VN_ZR_I
CENTRE28 HEAP1 MBLAST NKLINEUP PNUMBER SEC VOLIS
CHAIN2 HIREHP MCARDS NKMAXSEQ POST SHCH VOSTR
CHEER IOIBIN MCOINS NKMOBILE PTRANG SHHV VRATF
CHESSCBG ITREE MCONVOI NKNUMFRE PTREE SHTH VSTEPS
CHUOIHAT KAGAIN MDOLLS NKPALIN PWALK SMARTDOG WEATHER
CLEAR KANDP MESSAGE NKPATH PWRFAIL SPBINARY XUCXAC
CMP KBUILD MINK NKPOLICE QBAGENTS SPSEQ YPKTH
COUNTPL KCOLLECT MIXUP2 NKPOS QBBUILD STABLE YUGI
COWGIRL KDIFF MLASERP NKRACING QBCIRARC STNODE

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

CTNOWN HELPPM LQDDIV MSE06H SETNJA VN_ZR_II
DTCSTR KQUERY2 MCLEAN PCIRCLE SOPENP
FIRE LATGACH MILITARY QBHV SUMS
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.