ád ád

@nghethuat102

Viet Nam, Đông Hà

Institution: UIT

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB CLOCK JOBSET MMAXPER NKTABLE QBMAX TPTICKET
ADS CMP KANDP MOVE12 NKTICK QBMSEQ TRAFFICN
AMSSEQ COIN34 KDIFF MPILOT NKTOSS QBMST TRAVEL12
ANT COLLECT KMIN MPRIME NKTRIO QBPOINT TREAT
AREA COLOREC KNIGHTS1 MPRIME1 NOIXICH QBROBOT TRIANGLE
ASSIGN1 COMNET KSEQ1 MRECAMAN NSC QBSCHOOL TRILAND
AUCTION COUNTCBG LATGACH MRECT1 NTSEQ QBSELECT TWOSUM
AZNET COWGIRL LATGACH4 MSE07B NUMBER QBSTR V8ORG
BALLGMVN CPRIME LCS2X MSTICK NUMCON QBTICKET V8SCORE
BCDIV CREC01 LEM MTWALK ONE4EVER QMAX VBGRASS
BEADSNB CRITICAL LEM3 MYSTERY PAGAIN QMAX2 VCOWFLIX
BESTSPOT CROSS12 LEM5 NDCCARD PALINY QMAX3VN VECTOR
BGMINE CRUELL2 LINEGAME NEAREST PBCDIV QMAX4 VMATRIX
BIGNUM CRYPTKEY LIQ NETACCEL PBCGANGS QTSEQ VMCANDLE
BINARY2 CTREE LIS NHREMIND PBCPOINT RBULL VMCOMP
BINLADEN DGOLD LITES NK2MFS PBCSEQ REFORM VMMTFIVE
BLGEN DHEXP LNACS NKABD PCIRCLE RIDDLE VMRR
BLOPER DHSERV LQDFIBO2 NKBRACKE PCYCLE ROADS VMSORT
BONES DIGIT0 LQDGONME NKCABLE PERIODNB ROBOCON VMST
BONUS DQUERY LTPMSEQ NKCITY PIZZALOC ROTATION VMUNCH
BONUS13 DTDOI LUCKY13 NKFLOW PNUMBER SAFENET2 VNCUT
BWPOINTS DTTUI1 LUCKYNUM NKGOLF POST SEARCH VNEMPIRE
C11BC2 FBRICK MAXARR1 NKGUARD POST3 SHCH VOGAME
C11BEAU FLOYD MAXNUM NKJUMP PRAVO SHHV VOIEXAM
C11CAL FWATER MCARDS NKLEAGUE PTRANG SPBINARY VOROOM
C11CAVE GONDOR MCITYHAL NKLINEUP PTREE SPSEQ VOSCAL
C11PAIRS GPT MCONVOI NKMAXSEQ PWALK STABLE VOSNET
C11PNUM GRAPH_ MDIGITS2 NKNUMFRE PWRFAIL STNODE VOSNUM
C11POST GSS MDOLLS NKONEARC QBBISHOP STONE1 VOSTOUR
C11SEQ3 HAM12 MESSAGE NKPALIN QBBUILD SUBSTR VSTEPS
C11STR2 HAOI6000 METERAIN NKPOLICE QBCIRARC SUMXOR WCALC
CAR HEAP1 MINCOST NKPOS QBDIVSEQ TFIELD WEATHER
CBUYING HIWAY MINCUT NKREZ QBHEAP TJALG YPKTH
CENTRE28 HIWAY2 MINROAD NKSGAME QBHV TOTALODD
CHESSCBG IOIBIN MIXUP2 NKSTEP QBMARKET TOURS13

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

C11KM FLOW1 LQDFIBO PTQMSEQ RECT1
ENET INCVN MELE3 QBSEQ SALESMAN
FIRE LABUDOVI MILITARY QTREEV TEST
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.