NGÁT ĐỖ

@ngattaro

Viet Nam, Hanoi

Institution: THPT chuyen Nguyen Hue

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB C11PNUM DRASHOOT LEM4 NKCITY PTRANG TEST
ADS C11PRIME DTDOI LEM6 NKFLOW PWALK TJALG
ALADDIN C11SEQ3 DTKSUB LINEGAME NKGOLF PYRAMID2 TNHWIFI
ALLOW C11STR2 DTTUI1 LIQ NKH QBBISHOP TOPALIN
AMSSEQ C11SUM DTTUI2 LIS NKINV QBBUILD TOURS13
ANT C11TEST EGG LITES NKJUMP QBCOND TRAFFICN
AREA C11TOUCH ELEVATOR LNACS NKLETTER QBDIVSEQ TRAVEL12
ARITHSEQ C11TRCNT EQSTR LQDFIBO NKLINEUP QBHEAP TREENUM
ASSIGN1 C11XOA FIBVAL LQDGONME NKLP QBHV TRIBE
AUCTION CATALAN FLOYD LQDXEUI NKNUMFRE QBMARKET TTRIP
BALGAME2 CATGO FOCUS LTPMSEQ NKPALIN QBMAX TWO
BALGAME3 CBUYING FWATER LUCKY13 NKPATH QBMSEQ UPGRANET
BALLGAME CENTRE28 GONDOR LUCKYNUM NKPOLICE QBMST V8SCORE
BALLGMVN CHAIN2 GPMB MAJSTOR NKPOS QBPAL VBGRASS
BARICAVN CHATCHIT GRAPH_ MATCH1 NKRACING QBRECT VBOARD
BASEH CHEAP HAM12 MAUGIAO NKREZ QBROBOT VCOWFLIX
BCDIV CHEER HAOI5000 MAXARR1 NKSEQ QBSCHOOL VDANGER
BCHESS CINEMA HELPPM MBLAST NKSGAME QBSELECT VECTOR
BEADSNB CLOCK HOUSES MCARDS NKSP QBSEQ VMECLIP
BESTSPOT CMP HP09ANTS MCITYHAL NKTABLE QBSQUARE VMMTFIVE
BFCHAL COIN34 HSPC14J MCLEAN NKTICK QBSTR VMRR
BGSTRING COLLECT HSPC14L MDIGITS2 NOIXICH QBTICKET VMST
BIGNUM COLOREC INCVN MDOLLS NOTE QMAX VMUNCH
BINARY COMNET INKPRINT MECUNG NTPFECT QMAX2 VNEMPIRE
BINARY2 COND IOIBIN MESSAGE NTSEQ QOS VN_ZR_I
BINLADEN COUNTCBG KAGAIN MINCUT NTTREE QTLOVE2 VO17BACH
BLGEN COUNTPL KBUILD MINK NUMCON QTSEQ VO17LAN
BONES COWGIRL KDEL MINROAD OLDMAPS REFORM VO17TV
BONUS CRATE KDIFF MIXUP2 ONE4EVER REVAMP VOLIS
BONUS13 CROSS12 KGSS MMAXPER PALINY ROADS VOSSEVEN
BRACKET CRYPTKEY KMIN MORSEDEC PARIGAME ROBOCON VOSTR
BRTREE CTNBULLS KNIGHTS1 MOVE12 PBCDIV ROCKS VRATF
BWPOINTS CTNOWN KPLANK MPRIME PBCGANGS ROTATION VSTEPS
C11BC2 CTREE KSEQ1 MPRIME1 PBCISPIS SHHV VWORDPOW
C11BEAU CWAY KVIP MSE07B PBCPOINT SPBINARY WEATHER
C11CAVE DHEXP LATGACH MSTICK PBCWATER SPSEQ XAYNHA
C11CIR DHFRBUS LATGACH4 MTWALK PBCWRI STABLE XOINC
C11CUT DHFUNC LCA MULONE PERIODNB STMERGE XUCXAC
C11DK1 DHLOCO LCS2X MYSTERY PIZZALOC STONE1
C11GAME1 DHRECT LEM NK2MFS PNUMBER STRANGE
C11ID DHSERV LEM1 NKABD POST SUBSTR
C11KM DHTABLE2 LEM2 NKBUS POST3 SUMXOR
C11PAIRS DQUERY LEM3 NKCABLE PTQMSEQ SUPERSUM

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

MACHINE MSE08G PASSET SETNJA
MCHAOS NKBRACKE PRAVO
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.