vungocnam vungocnam

@namjr10tin

Viet Nam, Nam định

Institution: lê hồng phong

tiền

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB CLEAR GRAPH_ MAXARR1 NKH QBHEAP TCDFZ
ADS CLOCK GSS MAXARR2 NKINV QBHV TEST
AMSSEQ CMP HAM12 MAXNUM NKJUMP QBMAX THEME
ANT COIN34 HEAP1 MBLAST NKLETTER QBMSEQ TJALG
ASSIGN1 COLLECT HELPPM MCARDS NKLEXIC QBMST TOURS13
AUCTION COND HIREHP MCONVOI NKLINEUP QBRECT TRAFFICN
BAOVE COWGIRL HOUSES MDOLLS NKMAXSEQ QBROBOT TRAVEL12
BARICAVN CRATE HSPC14F MESSAGE NKNUMFRE QBSCHOOL TREAT
BASEH CREC01 HSPC14J MESSAGE1 NKPALIN QBSEGPAR TWO
BCDIV CRITICAL INSUL MINCUT NKPOS QBSELECT TWOSUM
BEADSNB CROSS12 IOIBIN MINK NKRACING QBSEQ UPGRANET
BESTSPOT CTNBULLS KAGAIN MINROAD NKREZ QBSQUARE V8ORG
BGMINE CTREE KDEL MIXUP2 NKSEQ QBSTR V8SCORE
BGSTRING CWAY KDIFF MMASS NKSGAME QBTICKET VBGRASS
BIGNUM DHEXP KINV MMAXPER NKSP QMAX VCOLDWAT
BINPACK DHFRBUS KMIN MMMGAME NKTARDY QMAX2 VCOWFLIX
BLGEN DHFUNC KPLANK MOVE12 NKTICK QOS VECTOR
BONUS DHLOCK KQUERY MPILOT NOIXICH QTGIFT1 VMCANDLE
BONUS13 DHLOCO LATGACH MPRIME NTSEQ RBULL VMDAOBIT
BRACKET DHRECT LATGACH4 MSE06H NUMBER REVAMP VMRR
BWPOINTS DHSERV LCS2X MSE07B NUMCON ROADS VMSALARY
C11BEAU DHTABLE LEM3 MSTICK NUMVN ROBOCON VMSORT
C11CAVE DHTABLE2 LEM6 MTREE OPTCUT SEQ198 VMUNCH
C11CUT DIGIT0 LINEGAME MTWALK PALINY SETNJA VNEMPIRE
C11DOLL DISNEY1 LIQ NEAREST PBCISPIS SHCH VOGAME
C11ID DISNEY2 LIS NETACCEL PBCSEQ SHHV VOHAUCAN
C11KM DPER LITES NK05MNIM PCIRCLE SHTH VOIEXAM
C11PAIRS DTDOI LNACS NK2MFS PERIODNB SPBINARY VOSRTRI
C11PRIME DTGAME LQDGONME NKABD PNUMBER SPSEQ VOSTR
C11SEQ DTOGRADA LTPMSEQ NKBM POST STABLE VOTREE
C11STR2 DTTUI1 LUBENICA NKBUS POST3 STEEL VRATF
C11TRCNT ELEVATOR LUCKY13 NKCABLE PTRANG STNODE VSTEPS
CARDSHUF FIBVAL LUCKYNUM NKCITY PTREE STRHFI WEATHER
CATALAN FINDNUM M00PAIR NKDIVSEQ PWALK SUBSTR WORDCNT
CENTRE28 FIRS MACHINE NKFLOW QBBISHOP SUM3 XAYNHA
CHATCHIT FLOYD MATCH1 NKGOLF QBDIVSEQ SUMXOR YUGI
CHESSCBG FWATER MAUGIAO NKGUARD QBGAME TAYTRUC

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

AREA C11TCT HSPC14L ITREE QTREEV
BINARY DTKSUB HUGEKNAP QBAGENTS
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.