Tân Đặng Phương

@mrtan_lovelife

Viet Nam, Tân An

Institution: THPT Kien Tuong

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB COLOREC IOIBIN MINROAD NKRACING QBSELECT VBF2
ADS COMNET KAGAIN MMASS NKREZ QBSEQ VBGRASS
AMSSEQ COUNTCBG KMIN MMAXPER NKSEQ QBSQUARE VBOARD
ANT COWGIRL KPLANK MOVE12 NKSGAME QBSTR VCOLDWAT
AUCTION CRATE KSEQ1 MPRIME NKTICK QBTICKET VCOWFLIX
BALLGMVN CROSS12 KSPREE MPRIME1 NOIXICH QMAX VECTOR
BASEH CRYPTKEY KTUAN MRECAMAN NUCLEAR QMAX2 VKNIGHTS
BEADSNB CTF LABUDOVI MTHCN NUMCON REFORM VMCANDLE
BESTSPOT DHEXP LATGACH MULONE OPTCUT ROADS VMDAOBIT
BFCHAL DHFUNC LATGACH4 MYSTERY PAGODA ROBOCON VMMTFIVE
BGMINE DHTABLE LCS2X NBFA PARIGAME ROTATION VMQUABEO
BIGNUM DHTABLE2 LEM3 NDCCARD PBCDIV SHHV VMRESTO
BINLADEN DIAMOND LINEGAME NETWRKNB PBCSEQ STMERGE VMRR
BLGEN DIGIT0 LIQ NK2MFS PBCWATER STNODE VMSORT
BONES DTDOI LIS NKABD PBCWRI SUBSTR VMUNCH
BONUS DTKSUB LNACS NKBM PCIRCLE SUM3 VODIVIDE
BONUS13 DTTUI1 LSFIGHT NKBUS PNUMBER SUMXOR VOIEXAM
BWPOINTS DTTUI2 LUCKYNUM NKCABLE POST TEST VOITSORT
C11BEAU FIBVAL M3TILE NKCITY POST3 TFIELD VOMOVREC
C11CAVE FINDNUM MACHINE NKDIVSEQ PWALK TJALG VOSRTRI
C11KM FIRS MATCH1 NKGOLF PWRFAIL TORCH VOSSEVEN
C11PAIRS FLOYD MATCH2 NKH QBBISHOP TOURS13 VOXOR
C11PRIME FWATER MAXARR1 NKINV QBGAME TRAVEL12 VRATF
C11SEQ3 GRAPH_ MAXARR2 NKJUMP QBHEAP TWO VSTEPS
C11STR2 GSS MAXARR3 NKLETTER QBHV TWOSUM WEATHER
CAR HAM12 MCITYHAL NKLINEUP QBMAX UPGRANET WORDCNT
CHATCHIT HEAP1 MDIGITS2 NKMAXSEQ QBMSEQ V11WATER
CHEAT HSPC14I MESSAGE1 NKMINES QBMST V8ORG
CMP HSPC14J MINCUT NKNUMFRE QBRECT V8SCORE
COIN34 INSUL MINK NKPALIN QBSCHOOL VBF1

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

C11TCT DIFF MSTICK NKTABLE PALINY
CHNREST EGG NEAREST NKTRIO TCDFZ
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.