trung nguyen

@mra2322001

Viet Nam, lao cai

Institution: chuyen lao cai

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB LIQ NKMAXSEQ QBRECT
C11BC2 LIS NKREZ SEQ198
C11SEQ LUBENICA NTSEQ VMSUBSTR
DHLOCO MESSAGE ONE4EVER
HEAP1 MESSAGE1 PBCGANGS
KAGAIN MINK QBMARKET
KDIFF NKINV QBMSEQ

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

INCVN PBCWATER
NUMBER TRIOMINO
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.