Nguyen Minh

@minhlqd

Viet Nam, Quang Tri

Institution: Student

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

CATALAN NK05MNIM QBSELECT
COND NK05ORDR QMAX2
ELEVATOR NKJUMP RECT1
KCOLLECT PCYCLE SUBSTR
LEM PYRAMID2
MIXUP2 QBCIRARC
MULONE QBMSEQ

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

HIWAY MESSAGE QMAX
MDIGITS NK05DSRT
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.