Minh Huy Nguyễn Ngọc

@minhhuynk

Viet Nam, Hồ Chí Minh

Institution: HCMC National Uni. High School for the Gifted

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB COND KDEL MILITARY NKNUMFRE QBMSEQ TOURS13
ACPC10G COUNTCBG KDIFF MINCUT NKONEARC QBMST TRAKA
ADS COUNTPL KGSS MINK NKPALIN QBRECT TRAPEZOI
ANT CREC01 KINGDOM MINROAD NKPANO QBROBOT TREAT
ASSIGN1 CRECT KINV MIXUP2 NKPOS QBSCHOOL TREELINE
AZNET CRITICAL KMIN MJOURNEY NKRACING QBSEGPAR TRIPHP
BAOVE CRYPTKEY KPLANK MKOKOS NKREZ QBSELECT TWO
BASEH CTAIN KQUERY MMAXPER NKSEQ QBSEQ TWOSAT
BEADSNB CUTSEQS KQUERY2 MMINPER NKSGAME QBSQUARE UPGRANET
BGBOARD DHEXP KSEQ1 MNERED NKTARDY QBSTR V11WATER
BGMAGIC DHFRBUS KVIP MPILOT NKTICK QBTICKET V8SCORE
BGMINE DIGIT0 LABUDOVI MPRIME NOIXICH QMATCH V8SORT
BGTRAVEL DIVSEQQ LATGACH4 MRECAMAN NSP QMAX VCOWFLIX
BIGNUM DQUERY LCS2X MSE06H NTSEQ QMAX2 VMRESTO
BLAND DTKSUB LEM3 MTWALK NTSURF QMAX3VN VMSALARY
BONES DTOGRADA LEM4 NEAREST NUCLEAR QTREE3 VMSCALE
BONUS DTTUI1 LEM5 NETWRKNB NUMBER QTSEQ VMSWAP
BWPOINTS DUGOVI LIGHTS NK2MFS PBCWATER QUEENNB VMUNCH
C11ANT ETF LINEGAME NKABD PCYCLE REFORM VO17LAN
C11CAVE FIRS LIQ NKBM PERIODNB RIDDLE VODIVIDE
C11CIR FLOWGROW LIS NKBRACKE PIZZALOC ROBOCON VODONCAY
C11DOLL FSELECT LNACS NKBUILD PLACE SAFENET2 VOGAME
C11GAME2 FWATER LQDBUS NKBUS PNUMBER SBOOST VOGCDSUM
C11ID GCDSUM LQDRECT NKCABLE POST3 SEQ198 VOLIS
C11PIPI GRAPH_ LSEA NKCITY PTQMSEQ SKPV15_5 VOSPLAY
C11SEQ GSS LSORTVN NKCNT1 PTRANG SLIKAR VOSTR
C11SEQ3 HEAP1 LUBENICA NKDEC PVOI14_2 SMARTDOG VOTREE
C11STR2 HIWAY M00PAIR NKFLOW PVOI14_4 SPBINARY VOXOR
C11SUM HIWAY2 MATCH1 NKGIFTS PVOI14_5 SPSEQ VRATF
C11WATER HP09ANTS MATCH2 NKGUARD PWRFAIL STABLE VSTEPS
CENTRE28 INCVN MAXARR1 NKH PYRAMID2 STMERGE VUKVN
CHEAT INSUL MBLAST NKINV QBBISHOP SUBSTR WEATHER
CHNREST IOIBIN MDOLLS NKJUMP QBDIVSEQ TBIKE XUCXAC
CHUOIHAT JEWELNB MESSAGE NKLEAVES QBGAME TCDFZ YPKTH
CMP KAGAIN MESSAGE1 NKLETTER QBHEAP TFIELD YUGI
COIN34 KAMION METERAIN NKLINEUP QBMARKET THEME ZABAVA
COLOREC KBUILD MFISH NKMAXSEQ QBMAX TJALG

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

HSPC14F
MTRIAREA
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.