Minh Huy Nguyễn Ngọc

@minhhuynk

Viet Nam, Hồ Chí Minh

Institution: HCMC National Uni. High School for the Gifted

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB COND KDIFF MINCUT NKONEARC QBMST TRAKA
ACPC10G COUNTCBG KGSS MINK NKPALIN QBRECT TRAPEZOI
ADS COUNTPL KINGDOM MINROAD NKPANO QBROBOT TREAT
ANT CREC01 KINV MIXUP2 NKPOS QBSCHOOL TREELINE
ASSIGN1 CRECT KMIN MJOURNEY NKRACING QBSEGPAR TRIPHP
AZNET CRITICAL KPLANK MKOKOS NKREZ QBSELECT TWO
BAOVE CRYPTKEY KQUERY MMAXPER NKSEQ QBSEQ TWOSAT
BASEH CUTSEQS KQUERY2 MMINPER NKSGAME QBSQUARE UPGRANET
BEADSNB DHEXP KSEQ1 MNERED NKTARDY QBSTR V11WATER
BGBOARD DHFRBUS KVIP MPILOT NKTICK QBTICKET V8SCORE
BGMAGIC DIGIT0 LABUDOVI MPRIME NOIXICH QMATCH V8SORT
BGMINE DIVSEQQ LATGACH4 MRECAMAN NSP QMAX VCOWFLIX
BGTRAVEL DQUERY LCS2X MSE06H NTSEQ QMAX2 VMRESTO
BIGNUM DTKSUB LEM3 MTWALK NTSURF QMAX3VN VMSALARY
BLAND DTOGRADA LEM4 NEAREST NUCLEAR QTREE3 VMSCALE
BONES DTTUI1 LEM5 NETWRKNB NUMBER QTSEQ VMSWAP
BONUS DUGOVI LIGHTS NK2MFS PBCWATER QUEENNB VMUNCH
BWPOINTS ETF LINEGAME NKABD PCYCLE REFORM VO17LAN
C11ANT FIRS LIQ NKBM PERIODNB RIDDLE VODIVIDE
C11CAVE FLOWGROW LIS NKBRACKE PIZZALOC ROBOCON VODONCAY
C11CIR FSELECT LNACS NKBUILD PLACE SAFENET2 VOGAME
C11DOLL FWATER LQDBUS NKBUS PNUMBER SBOOST VOGCDSUM
C11GAME2 GCDSUM LQDRECT NKCABLE POST3 SEQ198 VOLIS
C11ID GRAPH_ LSEA NKCITY PTQMSEQ SKPV15_5 VOSPLAY
C11PIPI GSS LSORTVN NKCNT1 PTRANG SLIKAR VOSTR
C11SEQ HEAP1 LUBENICA NKDEC PVOI14_2 SMARTDOG VOTREE
C11SEQ3 HIWAY M00PAIR NKFLOW PVOI14_4 SPBINARY VOXOR
C11STR2 HIWAY2 MATCH1 NKGIFTS PVOI14_5 SPSEQ VRATF
C11SUM HP09ANTS MATCH2 NKGUARD PWRFAIL STABLE VSTEPS
C11WATER INCVN MAXARR1 NKH PYRAMID2 STMERGE VUKVN
CENTRE28 INSUL MBLAST NKINV QBBISHOP SUBSTR WEATHER
CHEAT IOIBIN MDOLLS NKJUMP QBDIVSEQ TBIKE XUCXAC
CHNREST JEWELNB MESSAGE NKLEAVES QBGAME TCDFZ YPKTH
CHUOIHAT KAGAIN MESSAGE1 NKLETTER QBHEAP TFIELD YUGI
CMP KAMION METERAIN NKLINEUP QBMARKET THEME ZABAVA
COIN34 KBUILD MFISH NKMAXSEQ QBMAX TJALG
COLOREC KDEL MILITARY NKNUMFRE QBMSEQ TOURS13

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

HSPC14F
MTRIAREA
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.