Phạm Ngọc Minh

@minhctb2002

Viet Nam, Thái Bình

Institution: Chuyên Thái Bình

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB C11WATER FIRS M00PAIR NKINV PVOI14_4 STRANGE
ADS CAPITAL FLOYD M3TILE NKJUMP PWALK SUBSTR
AMSSEQ CAR FWATER MAJSTOR NKLETTER PYRAMID2 SUMXOR
ANT CBUYING GPMB MAXARR1 NKLINEUP QBBISHOP TCDFZ
AREA CENTRE28 GRAPH MBEEWALK NKMAXSEQ QBDIVSEQ THEME
AUCTION CHAIN2 GRAPH_ MCITYHAL NKNUMFRE QBGAME TJALG
AVLBIT CHATCHIT HAM12 MDIGITS2 NKPALIN QBHEAP TOINCSEQ
BALLGMVN CHESSCBG HEAP1 MESSAGE NKRACING QBHV TRAVEL12
BASEH CINEMA HIREHP METERAIN NKREZ QBMARKET TREAT
BCDIV CMP HSPC14I MILITARY NKSEQ QBMAX TWO
BEADSNB COIN34 HSPC14J MINK NKSEV QBMSEQ V11WATER
BESTSPOT COLOREC ILSMATH MINROAD NKSGAME QBMST V8SCORE
BFCHAL COMPUTER INCVN MIXUP2 NKSTEP QBPOINT VBF1
BGBOARD COND INSUL MMASS NKTICK QBRECT VBF2
BGMAGIC COUNTCBG IOIBIN MMMGAME NKTRIO QBROBOT VBGRASS
BGMINE COWGIRL JOBSET MMOD29 NOIXICH QBSCHOOL VBOARD
BIGNUM CPPSET KAGAIN MPILOT NOTE QBSELECT VCOLDWAT
BINARY CPRIME KCOIN MPRIME NTSEQ QBSEQ VCOWFLIX
BLGEN CRATE KDEL MPRIME1 NUCLEAR QBSQUARE VDANGER
BONES CRYPTKEY KINV MRECAMAN NUMCON QBSTR VECTOR
BONUS CTNBULLS KMIN MSE07B ONE4EVER QBTICKET VMDAOBIT
BWPOINTS DHEXP KPLANK MTWALK PALINY QMAX VMRESTO
C11BC1 DHFUNC KQUERY MULONE PBCDEM QMAX2 VMRR
C11BC2 DHLOCK KQUERY2 MYSTERY PBCDIV QTLOVE2 VMSORT
C11BEAU DHLOCO LATGACH NDCCARD PBCGANGS REFORM VMUNCH
C11CAVE DHRECT LATGACH4 NEAREST PBCSEQ ROTATION VNCUT
C11ID DHSERV LEM3 NK05MNIM PBCWRI SEARCH VNEMPIRE
C11KM DIGIT0 LEM5 NK2MFS PCIRCLE SEC VO17PHD
C11PAIRS DQUERY LINEGAME NKABD PIZZALOC SEQ198 VOSTRIBO
C11PNUM DTDOI LIQ NKBUS PNUMBER SHCH VRATF
C11SEQ DTOGRADA LIS NKCABLE POST SHHV VSTEPS
C11SEQ3 DTTUI1 LITES NKCITY POST3 SHTH WCALC
C11STR2 ETF LNACS NKDIVSEQ POTATO SKPV15_5 WEATHER
C11SUM FIBVAL LTPMSEQ NKGOLF POWER SPSEQ WORDCNT
C11TRCNT FINDNUM LUCKYNUM NKGUARD PTRANG STONE1 YUGI

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BONGDA LABUDOVI MSTICK
HUGEKNAP LQDDIV
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.