Phạm Ngọc Minh

@minhctb2002

Viet Nam, Thái Bình

Institution: Chuyên Thái Bình

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB CBUYING GRAPH MAXARR1 NKPALIN QBGAME TOINCSEQ
ADS CENTRE28 GRAPH_ MBEEWALK NKPOS QBHEAP TRAVEL12
AMSSEQ CHAIN2 HAM12 MCITYHAL NKRACING QBHV TREAT
ANT CHATCHIT HEAP1 MDIGITS2 NKREZ QBMARKET TWO
AREA CHESSCBG HIREHP MESSAGE NKSEQ QBMAX V11STR
AUCTION CHNTOWER HSPC14I METERAIN NKSEV QBMSEQ V11WATER
AVLBIT CINEMA HSPC14J MILITARY NKSGAME QBMST V8SCORE
BALLGMVN CMP ILSMATH MINK NKSTEP QBPOINT V8SORT
BASEH COIN34 INCVN MINROAD NKTICK QBRECT VBF1
BCDIV COLOREC INSUL MIXUP2 NKTRIO QBROBOT VBF2
BEADSNB COMPUTER IOIBIN MMASS NOIXICH QBSCHOOL VBGRASS
BESTSPOT COND JOBSET MMMGAME NOTE QBSELECT VBOARD
BFCHAL COUNTCBG KAGAIN MMOD29 NTSEQ QBSEQ VCOLDWAT
BGBOARD COWGIRL KCOIN MPILOT NUCLEAR QBSQUARE VCOWFLIX
BGMAGIC CPPSET KDEL MPRIME NUMCON QBSTR VDANGER
BGMINE CPRIME KINV MPRIME1 ONE4EVER QBTICKET VECTOR
BIGNUM CRATE KMIN MRECAMAN ORGAN QMAX VMDAOBIT
BINARY CRYPTKEY KPLANK MSE07B PALINY QMAX2 VMRESTO
BLGEN CTNBULLS KQUERY MTWALK PBCDEM QTLOVE2 VMRR
BONES DHEXP KQUERY2 MULONE PBCDIV REFORM VMSORT
BONUS DHFUNC LATGACH MYSTERY PBCGANGS ROTATION VMUNCH
BWPOINTS DHLOCK LATGACH4 NDCCARD PBCSEQ SEARCH VNCUT
C11BC1 DHLOCO LCA NEAREST PBCWRI SEC VNEMPIRE
C11BC2 DHRECT LEM3 NK05MNIM PCIRCLE SEQ198 VO17PHD
C11BEAU DHSERV LEM5 NK2MFS PCYCLE SHCH VOSTRIBO
C11CAVE DIGIT0 LINEGAME NKABD PIZZALOC SHHV VRATF
C11ID DQUERY LIQ NKBUS PNUMBER SHTH VSTEPS
C11KM DTDOI LIS NKCABLE POST SKPV15_5 WCALC
C11PAIRS DTKSUB LITES NKCITY POST3 SPSEQ WEATHER
C11PNUM DTOGRADA LNACS NKDIVSEQ POTATO STNODE WORDCNT
C11SEQ DTTUI1 LQDGONME NKGOLF POWER STONE1 XAYNHA
C11SEQ3 ETF LTPMSEQ NKGUARD PTRANG STRANGE YUGI
C11STR2 FIBVAL LUBENICA NKINV PVOI14_2 SUBSTR
C11SUM FINDNUM LUCKYNUM NKJUMP PVOI14_4 SUMS
C11TRCNT FIRS M00PAIR NKLETTER PWALK SUMXOR
C11WATER FLOYD M3TILE NKLINEUP PYRAMID2 TCDFZ
CAPITAL FWATER MAJSTOR NKMAXSEQ QBBISHOP THEME
CAR GPMB MAUGIAO NKNUMFRE QBDIVSEQ TJALG

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BONGDA LABUDOVI MCLEAN NKTEST
HUGEKNAP LQDDIV MSTICK TORCH
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.