Long Nguyen Duy

@longhl_104

Viet Nam, Hạ Long

Institution: THPT Chuyen Ha Long

Nothing.

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

AMSSEQ COIN34 KSPREE MSE06H NKSEQ QBMST UPGRANET
AUCTION COLOREC LATGACH MTWALK NKSGAME QBPAL V11WATER
AZNET COMNET LATGACH4 MULONE NKTICK QBRECT V8ORG
BALLGAME COND LCS2X MYSTERY NTTREE QBSCHOOL V8SCORE
BALLGMVN CRATE LEM3 NDCCARD OPTCUT QBSEGPAR V8SORT
BASEH CROSS12 LEM5 NK2MFS PAGAIN QBSELECT VBGRASS
BCDIV CRUELL LEM6 NKCABLE PBCFIBO QBSQUARE VCOLDWAT
BCHESS CRYPTKEY LINEGAME NKCITY PBCPOINT QBSTR VCOWFLIX
BIGNUM DHFRBUS LIQ NKCNT1 PBCSEQ QMAX VECTOR
BINLADEN DPER LIS NKDIVSEQ PBCWRI QMAX2 VMATRIX
BOB ETF LITES NKFLOW PCHESS4 QTGIFT1 VMSUBSTR
BONES EXPAR LNACS NKGUARD PNUMBER REFORM VMUNCH
BONUS FLOYD LTPMSEQ NKH POST ROBOCON VOBIGNUM
BWPOINTS GRAPH_ LUBENICA NKINV POST3 ROTATION VODIVIDE
C11BC2 GROUP M3TILE NKJUMP POWER SEARCH VOMOVREC
C11ID GSS MAFIJA NKLEAGUE PVOI14_1 SHHV VOSCAL
C11PAIRS HEAP1 MAUGIAO NKLEAVES PVOI14_2 SKFIB VOSEXP
C11PNUM HIREHP MAXARR1 NKLETTER PVOI14_3 STABLE VOSNET
C11ROOKS HSPC14H MAXARR2 NKLINEUP PVOI14_4 STNODE VOSPOW
C11SEQ3 HSPC14I MDIGITS2 NKLP PVOI14_5 SUBSTR VOSRTRI
C11SUM HSPC14J MDOLLS NKLUCK PWRFAIL TEST VOSTRIBO
C11TOUCH HSPC14L MESSAGE NKMAXSEQ QBBUILD TFIELD VOTREE
C11TRCNT INSUL MINCUT NKMINERS QBDIVSEQ TJALG VOXOR
C11WATER INTEGER7 MINK NKNUMFRE QBGAME TOPALIN VSTEPS
CBUYING KAGAIN MINROAD NKPALIN QBHV TOURS13 WCALC
CHEER KDEL MLASERP NKPOLICE QBMARKET TPCLKNUM WEATHER
CINEMA KMIN MPILOT NKRACING QBMAX TRAFFICN WORDCNT
CMP KPLANK MPRIME NKREZ QBMSEQ TWOSUM ZABAVA

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

CUTSEG LOG10P PALINX
HSPC14E NKTABLE ROADS
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.