Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

CHEAT KINV TCDFZ
EGG LIQ WALK
ELEVATOR MINCOST
FLOYD MINK
GSS POLY4
ITREE POST
KAGAIN QMAX

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

GCDSUM PYRAMID2 STONE1
HUGEKNAP RECT1 TWOSAT
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.