Le Quoc Minh

@lequocminh1999

Viet Nam, Ha Noi

Institution: khoi THPT chuyen DHKHTN

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB CHEAT HSPC14L MAXARR3 NKMOBILE QBMAX TRAVEL12
ALAKE CHESS_ ILSMATH MCITYHAL NKNET QBMST TWINSNOW
AMSSEQ CINEMA INSUL MDIGITS2 NKNUMFRE QBRECT TWOREG
ANT CMP IOIBIN MESSAGE NKPALIN QBSCHOOL TWOSUM
ASSIGN1 COLOREC ITREE MINK NKPATH QBSELECT V11WATER
AUCTION COMNET KAGAIN MINROAD NKPOS QBSEQ V8ORG
BASEH COND KBUILD MIXUP2 NKRACING QBSQUARE V8SCORE
BCDIV COUNTPL KCOLLECT MKFLAGS NKREZ QBSTR VBF2
BESTSPOT COWGIRL KDEL MMASS NKSEQ QBTICKET VBGRASS
BFCHAL CRATE KDIFF MMAXPER NKSGAME QMAX VBOARD
BGBOARD CRITICAL KGSS MMMGAME NKSTEP QMAX2 VCOLDWAT
BGMAGIC CRUELL KINV MPRIME NKTEAM QMAX3VN VCOWFLIX
BGMINE CTNBULLS KMIN MRECAMAN NKTICK QTREE3 VDANGER
BGSTRING DHEXP KPLANK MSE06H NKTRIO QTSEQ VECTOR
BGTRAVEL DHFRBUS KQUERY MSE07B NOIXICH QUEENNB VMATRIX
BIGNUM DHLOCO KSTEEPLE MTREE NTTREE RABGAME VMCOFFEE
BINLADEN DHSERV KTREEC MULONE NUCLEAR REVAMP VMDAOBIT
BLOPER DHTABLE LATGACH MYSTERY NUMCON RIDDLE VMQUABEO
BONES DHTABLE2 LATGACH4 NBFM ONBRIDGE ROBOCON VMRR
BONUS DIGIT0 LEM2 NDCCARD OPTCUT ROTATION VMSALARY
BONUS13 DQUERY LEM3 NETWRKNB PALINY SAFENET2 VMSORT
BWPOINTS DTDOI LEM6 NK05MNIM PARIGAME SCCHEM VMTEST
C11BC2 ETF LINEGAME NK2MFS PATULJCI SEARCH VMUNCH
C11CAVE FINDNUM LIQ NKABD PBCDEM SEARCH1 VODIVIDE
C11GENIE FIRS LIS NKBRACKE PBCGANGS SKPV15_5 VOSCAL
C11ID FLOYD LNACS NKCABLE PBCSEQ SPBEACON VOSGAME
C11KM FMATCH LOG10P NKCITY PBCWRI SPSEQ VOXOR
C11NHL FWATER LQDDIV NKCNT1 PCIRCLE STABLE VPARTSUM
C11PAIRS GAME3112 LQDGONME NKDEC PCYCLE STMERGE VPDOMINO
C11PRIME GRAPH_ LQDXEUI NKDIVSEQ PERIODNB SUBSTR VRATF
C11ROOKS GSS LTPMSEQ NKFLOW PNUMBER SUM3 VSTEPS
C11SEQ GWCOINS LUBENICA NKGUARD POST SUMS WCALC
C11STR2 HEAP1 LUCKYNUM NKINV POWER SUMXOR WORDCNT
C11SUM HELPPM M00PAIR NKJUMP PTRANG SWAPB XAYNHA
C11TCT HIREHP M3TILE NKLEAVES PWALK TEST XMAS
C11TOUCH HP09ANTS MAJSTOR NKLETTER QBBISHOP THEME
C11YARD HSPC14A MATCH1 NKLINEUP QBDIVSEQ TJALG
CBUYING HSPC14I MAUGIAO NKLP QBGAME TPBISHOP
CHATCHIT HSPC14J MAXARR1 NKMAXSEQ QBHEAP TPCLKNUM

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BINARY ILSMATH2 MDIGITS NEAREST PIZZALOC TCDFZ
BINARY2 KMEDIAN MDOLLS NUMBER PTQMSEQ VOJLEV
CPPSET LUCKY13 MPRIME1 PBCISPIS SHHV
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.