Duc Le

@laughing296

Viet Nam, Ho Chi Minh

Institution: PTNK

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB COLLECT KINV METERAIN NKTARDY QBSELECT UPIT
ADS COLOREC KMIN MINK NKTEAM QBSEQ V11WATER
AMSSEQ COND KNIGHTS1 MINROAD NKTICK QBSQUARE V8ORG
ANT COPRIMES KPLANK MMASS NKTREE QBSTR V8SCORE
AREA COUNTPL KQUERY MMAXPER NKTRIO QBTICKET V8SORT
ASSASSIN COWGIRL KQUERY2 MMMGAME NOIXICH QMATCH VBF1
ASSIGN1 CPPSET KRECT MNERED NOTE QMAX VBF2
AUCTION CRATE KTREEC MPRIME NTTREE QMAX2 VBGRASS
AZNET CREC01 LABUDOVI MPRIME1 NUMCON QTBIT VCOLDWAT
BALLGMVN CROSS12 LASCALE MRECAMAN ORDERSET QTGIFT1 VCOWFLIX
BAOVE CRUELL LATGACH MSE07B PALINY QTREE3 VECTOR
BARICAVN CRUELL2 LATGACH4 MTCBHT PARIGAME QTSEQ VMATRIX
BASEH CSTARS LCS2X MULONE PATULJCI QUEENNB VMCUT
BCDIV CTNBULLS LEM1 MYSTERY PBCDIV RESTR VMDAOBIT
BEADSNB CTNEWS LEM2 MZVRK PBCFIBO ROBOCON VMPIZZA
BESTSPOT CTREE LEM3 NBFA PBCRECT ROTATION VMREL6
BFCHAL DHEXP LIGHT NBFD PBCSEQ SAFENET2 VMRESTO
BGBOARD DHFRBUS LINEGAME NBFM PCIRCLE SBOOST VMRR
BGMINE DHLOCK LIQ NDCCARD PERIODNB SEARCH VMSALARY
BIGNUM DHLOCO LIS NK05MNIM PERNALTY SEARCH1 VMSHAPE
BINARY DHRECT LITES NK2MFS PHEPNHAN SEC VMSORT
BINARY2 DQUERY LNACS NKABD PIZZALOC SHHV VMST
BINLADEN DTDOI LQDBUS NKBAS PLACE SKPV15_5 VMSUDOKU
BLGEN DTOGRADA LQDFIBO NKBM PNUMBER SMARTDOG VMUNCH
BLOPER DTTUI1 LQDFIBO2 NKBUS POST SPBINARY VNEMPIRE
BONES DTTUI2 LQDGONME NKCABLE POST3 SPSEQ VOBOARD2
BONUS EGG LQDRECT NKCITY POWER STABLE VOGCDSUM
BWPOINTS ELECT LQDXEUI NKCNT1 PTRANG STNODE VOS2SUM
C11BEAU ETF LSEA NKDIVSEQ PVOI14_1 STRANGE VOSGAME
C11ID FIBVAL LSTAR NKFLOW PVOI14_2 SUBSTR VOSMAXK
C11PAIRS FIRS LTPMSEQ NKH PVOI14_3 SUM3 VOSNSEQ
C11PIPI FLOYD LUBENICA NKINV PVOI14_4 SUMXOR VOSPLAY
C11POST FWATER LUCKYNUM NKJUMP PVOI14_5 SWAPB VOSRTRI
C11PRIME GRAPH_ M00PAIR NKLAND PWALK TAYTRUC VOSSEQ
C11SEQ GSS M3TILE NKLEAGUE QBBISHOP TBIKE VOSSEVEN
C11SEQ3 HAF1 MATCH1 NKLETTER QBCIRARC TEST VOSTRAVL
C11STR2 HAM12 MATCH2 NKLINEUP QBCOND TJALG VOSTRIBO
C11SUM HEAP1 MAUGIAO NKLUCK QBDIVSEQ TPCLKNUM VOTELPH
C11TOUCH HELPPM MAXARR1 NKMAXSEQ QBGAME TRAFFICN VOTREE
C11WATER HOUSES MAXCUB NKMINES QBHEAP TRAVEL12 VOXOR
CAR HSPC14I MAXNUM NKMOBILE QBHV TREASRE VPARTSUM
CARDS HSPC14J MBLAST NKNUMFRE QBMARKET TREAT VRATF
CARDSHUF HSPC14L MCITYHAL NKPALIN QBMAX TREELINE VSTEPS
CBUYING HUGEKNAP MCOINS NKPATH QBMSEQ TRIPHP WCALC
CHAIN2 INCVN MCONVOI NKPOS QBMST TTRAVEL WEATHER
CHATCHIT INSUL MDIGITS2 NKRACING QBPAL TTRIP WORDCNT
CHEER IOIBIN MDOLLS NKREZ QBPOINT TWO XAYNHA
CHESSCBG ITREE MEO NKSEQ QBRECT TWOSAT XMAS
CLOCK KAGAIN MESSAGE NKSGAME QBSCHOOL TWOSUM YPKTH
CMP KCOIN MESSAGE1 NKSTEP QBSEGPAR UPGRANET ZABAVA

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

CHEAT DTKSUB FIB HIWAY MTWALK PALIN QTREEV
CT ELEVATOR GCDSUM HSPC14A NEAREST PBCWATER THEME
DIFF FFLOW HBTLCA MILITARY NKTABLE PTREE TREENUM
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.