@klekklek

Viet Nam

Institution: THPT Chuyen Lam Son

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB CBUYING HSPC14I MESSAGE NKPATH QBMAX VBF1
ADS CENTRE28 HSPC14L MINK NKPOS QBMSEQ VBF2
AMSSEQ CHATCHIT INSUL MINROAD NKREZ QBMST VBGRASS
ASSIGN1 CHEAT INTEGER7 MIXUP2 NKSEQ QBRECT VBOARD
AUCTION CLOCK IOIBIN MMAXPER NKSGAME QBSCHOOL VCOLDWAT
AVLBIT CMP JEWELNB MNE07 NKSP QBSELECT VCOWFLIX
BALLGMVN COLLECT KDIFF MOVE12 NKTICK QBSEQ VDANGER
BASEH COLOREC KMIN MPRIME NKTOSS QBSQUARE VMATRIX
BCDIV COUNTCBG KPLANK MRECAMAN NKTRIO QBSTR VMCANDLE
BEADSNB COUNTPL KSEQ1 MTWALK NOIXICH QBTICKET VMCOFFEE
BESTSPOT CRUELL2 LASCALE MULONE NUMBER QTLOVE2 VMHCN
BFCHAL CTNBULLS LATGACH MYSTERY NUMCON QUEENNB VMLSEQ
BIGNUM CTNEWS LATGACH2 NBFM PBCDIV RIDDLE VMPRINCE
BINLADEN DAMAGE LATGACH4 NDCCARD PBCFIBO ROADS VMQUABEO
BLGEN DHCAT LCS2X NETACCEL PBCGANGS ROTATION VMREL6
BONES DHRECT LEM2 NKABD PBCSEQ SAFENET2 VMRR
BONUS DIVSEQQ LEM3 NKBM PBCWRI SEARCH VMSORT
BONUS13 DTDOI LEM4 NKCABLE PCIRCLE SEARCH1 VMSPEED
BWPOINTS DTTUI1 LEM5 NKCITY PCYCLE SHHV VMST
C11CAVE ELEVATOR LINEGAME NKCNT1 PERIODNB SPSEQ VMSUBSTR
C11ID FIBVAL LIQ NKDIVSEQ PHEPNHAN STABLE VMUNCH
C11KM FINDNUM LIS NKGUARD PNUMBER SUMXOR VNCUT
C11PAIRS FIRS LNACS NKINV POST TCDFZ VNEMPIRE
C11PINES FLOYD LTPMSEQ NKJUMP POST3 TEST VOSCOMPS
C11PNUM FWATER LUCKYNUM NKLETTER PTREE THREE VOSSEVEN
C11SEQ GRAPH_ M3TILE NKLINEUP PWALK TJALG VRATF
C11SEQ3 HAM12 MATCH1 NKMAXSEQ PWRFAIL TRAVEL12 VSTEPS
C11SUM HIWAY MAXARR1 NKNUMFRE PYRAMID2 TREAT VWORDS
CAR HSPC14A MCITYHAL NKPALIN QBBISHOP V11WATER WORDCNT
CATALAN HSPC14F MDIGITS2 NKPARITY QBHV V8SCORE XUCXAC

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

CHNREST MAXNUM STRANGE
HSPC14D NEAREST SUBSTR
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.