Tomorrow MId Kien

@kien672002

Viet Nam, Ho Chi Minh

Institution: Birla Institute of Technology, Mesra

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ADS CHEER GRAPH_ LIS NKJUMP QBMAX SUMS
AMSSEQ CHESSCBG GSS LNACS NKLINEUP QBMSEQ SUMXOR
ASSIGN1 CMP HBTLCA LQDRACE NKMAXSEQ QBMST TFIELD
AUCTION COIN34 HEAP1 LSFIGHT NKNET QBPAL THEME
AZNET COLOREC HIWAY LUBENICA NKONEARC QBRECT TJALG
BALLGMVN COMPUTER HIWAY2 MATCH1 NKPALIN QBROBOT TOURS13
BAOVE COND ILSBIN MAXARR1 NKRACING QBSCHOOL TRAFFICN
BIGNUM COST INSUL MCITYHAL NKREZ QBSEGPAR TRAVEL12
BINLADEN COUNTPL INTEGER7 MDIGITS2 NKSEV QBSELECT TWIST
BONGDA CPPSET IOIBIN MEDIAN NKSGAME QBSEQ TWOBLACK
BONUS CRATE JEWELNB MEDQUERY NKTARDY QBSQUARE UPGRANET
BONUS13 CRITICAL KAGAIN MELE2 NKTICK QBSTR V11WATER
BWPOINTS CTNBULLS KDIFF MESSAGE NUMBER QBTRANS V8ORG
C11ANT CUTSEQS KGSS MINCOST NUMCON QHROAD V8SCORE
C11BC2 DGOLD KINV MINCUT ONE4EVER QMAX V8SORT
C11CAVE DHLOCO KMIN MINROAD OPTCUT QMAX2 VBGRASS
C11CUT DQUERY KQUERY MOVE12 ORDERSET QMAX3VN VECTOR
C11PAIRS DTDOI KQUERY2 MRECAMAN PALINY QMAX4 VKNIGHTS
C11PRIME DTGAME KTOUR MTOTALF PARIGAME QTLOVE2 VMST
C11SEQ DTKSUB KWAY NDCCARD PNUMBER REFORM VMUNCH
C11SEQ3 DTTUI1 LABUDOVI NK05DSRT POST ROADS VODIVIDE
C11STR2 ENET LASCALE NKBM POST3 ROBOCON VOLIS
C11TRCNT EQSTR LATGACH4 NKBUILD PVOI14_3 SAFENET2 VOMARIO
CAR FBRICK LCA NKCITY PWALK SEC VOSTRIBO
CARDS FFLOW LCS2X NKCNT1 QBBUILD SEQ198 VOTREE
CARDSHUF FINDNUM LEM3 NKDEC QBGAME SPSEQ
CATGO FLOYD LIGHT NKDIVSEQ QBHEAP STNODE
CENTRE28 FMATCH LINEGAME NKFLOW QBHV STRANGE
CHAIN2 GCDSUM LIQ NKINV QBMARKET SUBSTR

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

ASSIGN4 CHEAT LUCKYNUM MTWALK PIZZALOC TEST
C11HUM ELEVATOR MDIGITS NEAREST PTREE
C11TCT LTPMSEQ MDOLLS NKTABLE SHHV
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.