Tomorrow MId Kien

@kien672002

Viet Nam, Ho Chi Minh

Institution: Birla Institute of Technology, Mesra

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ADS CHEER GCDSUM LIS NKJUMP QBMARKET STRANGE
AMSSEQ CHESSCBG GRAPH_ LNACS NKLINEUP QBMAX SUBSTR
ASSIGN1 CMP GSS LSFIGHT NKMAXSEQ QBMSEQ SUMS
AUCTION COIN34 HBTLCA LUBENICA NKNET QBMST SUMXOR
AZNET COLOREC HEAP1 MATCH1 NKONEARC QBPAL TFIELD
BALLGMVN COMPUTER HIWAY MAXARR1 NKPALIN QBRECT THEME
BAOVE COND HIWAY2 MCITYHAL NKRACING QBROBOT TJALG
BIGNUM COST ILSBIN MDIGITS2 NKREZ QBSCHOOL TOURS13
BINLADEN COUNTPL INSUL MEDIAN NKSEV QBSEGPAR TRAFFICN
BONGDA CPPSET INTEGER7 MEDQUERY NKSGAME QBSELECT TRAVEL12
BONUS CRATE IOIBIN MELE2 NKTARDY QBSEQ TWIST
BONUS13 CRITICAL KAGAIN MESSAGE NKTICK QBSQUARE TWOBLACK
BWPOINTS CTNBULLS KDIFF MINCOST NUMBER QBSTR UPGRANET
C11BC2 CUTSEQS KGSS MINCUT NUMCON QBTRANS V11WATER
C11CAVE DGOLD KINV MINROAD ONE4EVER QHROAD V8ORG
C11CUT DHLOCO KMIN MOVE12 OPTCUT QMAX V8SCORE
C11PAIRS DQUERY KQUERY MRECAMAN ORDERSET QMAX2 V8SORT
C11PRIME DTDOI KQUERY2 MTOTALF PALINY QMAX3VN VBGRASS
C11SEQ DTGAME KWAY NDCCARD PARIGAME QMAX4 VECTOR
C11SEQ3 DTKSUB LABUDOVI NK05DSRT PNUMBER QTLOVE2 VKNIGHTS
C11STR2 DTTUI1 LASCALE NKBM POST REFORM VMST
C11TRCNT ENET LATGACH4 NKBUILD POST3 ROADS VMUNCH
CAR EQSTR LCA NKCITY PVOI14_3 ROBOCON VODIVIDE
CARDS FBRICK LCS2X NKCNT1 PWALK SAFENET2 VOLIS
CARDSHUF FFLOW LEM3 NKDEC QBBUILD SEC VOSTRIBO
CATGO FINDNUM LIGHT NKDIVSEQ QBGAME SEQ198 VOTREE
CENTRE28 FLOYD LINEGAME NKFLOW QBHEAP SPSEQ
CHAIN2 FMATCH LIQ NKINV QBHV STNODE

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

ASSIGN4 CHEAT LUCKYNUM MTWALK PIZZALOC TEST
C11HUM ELEVATOR MDIGITS NEAREST PTREE
C11TCT LTPMSEQ MDOLLS NKTABLE SHHV
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.