luong loc

@kevilstark

Viet Nam, yb

Institution: Birla Institute of Technology, Mesra

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

BCDIV NKINV
CP NKJUMP
DTTUI2 NKLINEUP
FWATER NKPOS
LIQ PCYCLE
LIS QBMST
NKCITY TJALG

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.