Đoán xem Đoán xem

@kamisama2002

Viet Nam, Hanoi

Institution: Somewhere Random UwwU

Noob mong muốn được học CP.

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ASSIGN1 COND HINHTHOI LQDRACE NKLP QBGAME TFIELD
AUCTION COUNTCBG HIWAY LTPMSEQ NKMAXSEQ QBHEAP TOPALIN
BALLGMVN COWGIRL ILSMATH LUBENICA NKMOBILE QBMAX TPBISHOP
BAOVE CP INCVN LUYTHUA2 NKNET QBPOINT TRAKA
BGMINE CPPSET INKPRINT M00PAIR NKPALIN QBSCHOOL TRAVEL12
BIGNUM CPRIME INSUL M3TILE NKREZ QBSELECT TREAT
BINARY CRATE IQ MATCH1 NKSEQ QBSQUARE TRIPHP
BINARY2 CROSS12 JOBSET MAUGIAO NKSGAME QBTREEK TWOSUM
BONGDA CRYPTKEY KBUILD MAXARR1 NKTEAM QMAX UPGRANET
BONUS CTREE KDIFF MDIGITS2 NKTEST QMAX2 V8SCORE
BOSS CUTSEQS KGSS MEDQUERY NKTOSS QMAX3VN V8SORT
BWPOINTS CWAY KMIN MESSAGE NTTREE QTGIFT1 VBF2
C11BC2 DEMSO KNIGHTS1 MINCOST NUCLEAR QTREE3 VKNIGHTS
C11BEAU DHFRBUS KQUERY MINCUT NUMBER QTREEV VMPIZZA
C11CAVE DHFUNC KTOUR MINROAD ONBRIDGE QUEENNB VMSALARY
C11ID DHGARDEN KVIP MIXUP2 ONE4EVER RABGAME VMSORT
C11KM DHLOCO LANDK MPILOT ORDERSET RAYGUN VNEMPIRE
C11PNUM DHTABLE2 LATGACH MPRIME PARIGAME REFORM VN_ZR_I
C11STR2 DISNEY1 LATGACH2 MSE06H PATULJCI SCOLLECT VODIVIDE
C11SUM DPER LATGACH4 MYSTERY PBCGANGS SEQ198 VOIEXAM
C11TCT DQUERY LCA NEAREST PBCWATER SETNJA VOMARIO
C11TRCNT DTTUI1 LEM1 NETWRKNB PBCWAYS SKPV15_5 VOSLIS
C11WATER DTTUI2 LEM3 NKABD POST SKWLTH VOSPOW
CARDS ETF LEM4 NKBRACKE POST2 SOPENP VOSTRIBO
CARDSHUF FBRICK LEM5 NKBUILD POST3 SPBINARY VOTREE
CHAIN2 FIBVAL LIGHT NKCNT1 POTATO SPSUM VOXOR
CHATCHIT FLOYD LINEGAME NKFLOW PTRANG STMERGE VSTEPS
CHESSCBG FMATCH LIQ NKGIFTS PTREE STNODE VUKVN
CLOCK GCDSUM LIS NKINV PVOI14_2 STONE1 WCALC
CMP GRAPH LIS2VN NKJUMP PWRFAIL SUBSTR YPKTH
COLOREC GRAPH_ LITES NKLEAGUE QBBISHOP SUMS
COMNET GROUP LQDFIBO NKLEAVES QBBUILD SUPERSUM
CON GSS LQDGONME NKLINEUP QBCIRARC TCDFZ

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

KQUERY2 OPTCUT
KTUAN
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.