Đoán xem Đoán xem

@kamisama2002

Viet Nam, Hanoi

Institution: Somewhere Random UwwU

Noob mong muốn được học CP.

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ASSIGN1 COND HINHTHOI LQDRACE NKLINEUP QBCIRARC TCDFZ
AUCTION COUNTCBG HIWAY LTPMSEQ NKLP QBGAME TFIELD
BALLGMVN COWGIRL ILSMATH LUBENICA NKMAXSEQ QBHEAP TOPALIN
BAOVE CP INCVN LUYTHUA2 NKMOBILE QBMAX TPBISHOP
BGMINE CPPSET INKPRINT M00PAIR NKNET QBPOINT TRAKA
BIGNUM CPRIME INSUL M3TILE NKPALIN QBSCHOOL TRAVEL12
BINARY CRATE IQ MATCH1 NKREZ QBSELECT TREAT
BINARY2 CROSS12 JOBSET MAUGIAO NKSEQ QBSQUARE TRIPHP
BONGDA CRYPTKEY KBUILD MAXARR1 NKSGAME QBTREEK TWOSUM
BONUS CTREE KDIFF MDIGITS2 NKTEAM QMAX UPGRANET
BOSS CUTSEQS KGSS MEDQUERY NKTEST QMAX2 V8SCORE
BWPOINTS CWAY KMIN MEO NKTOSS QMAX3VN V8SORT
C11BC2 DEMSO KNIGHTS1 MESSAGE NTTREE QTGIFT1 VBF2
C11BEAU DHFRBUS KQUERY MINCOST NUCLEAR QTREE3 VKNIGHTS
C11CAVE DHFUNC KTOUR MINCUT NUMBER QTREEV VMPIZZA
C11ID DHGARDEN KVIP MINROAD ONBRIDGE QUEENNB VMSALARY
C11KM DHLOCO LANDK MIXUP2 ONE4EVER RABGAME VMSORT
C11PNUM DHTABLE2 LATGACH MPILOT ORDERSET RAYGUN VNEMPIRE
C11STR2 DISNEY1 LATGACH2 MPRIME PARIGAME REFORM VN_ZR_I
C11SUM DPER LATGACH4 MSE06H PATULJCI SCOLLECT VODIVIDE
C11TCT DQUERY LCA MYSTERY PBCGANGS SEQ198 VOIEXAM
C11TRCNT DTTUI1 LEM1 NEAREST PBCWATER SETNJA VOMARIO
C11WATER DTTUI2 LEM3 NETWRKNB PBCWAYS SKPV15_5 VOSLIS
CARDS ETF LEM4 NKABD POST SKWLTH VOSPOW
CARDSHUF FBRICK LEM5 NKBRACKE POST2 SOPENP VOSTRIBO
CHAIN2 FIBVAL LIGHT NKBUILD POST3 SPBINARY VOTREE
CHATCHIT FLOYD LINEGAME NKCNT1 POTATO SPSUM VOXOR
CHESSCBG FMATCH LIQ NKFLOW PTRANG STMERGE VSTEPS
CLOCK GCDSUM LIS NKGIFTS PTREE STNODE VUKVN
CMP GRAPH LIS2VN NKINV PVOI14_2 STONE1 WCALC
COLOREC GRAPH_ LITES NKJUMP PWRFAIL SUBSTR YPKTH
COMNET GROUP LQDFIBO NKLEAGUE QBBISHOP SUMS
CON GSS LQDGONME NKLEAVES QBBUILD SUPERSUM

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

KQUERY2 OPTCUT
KTUAN
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.