Hoàng Minh Huy

@itsjustwinds

Viet Nam, Bình Thuận

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB CRECT JEWELNB MCONVOI NKSP QTREEV VMRR
AMSSEQ CRITICAL JOBSET MEDIAN NKTABLE QTREEX VMSALARY
ASSASSIN CROSS12 KAGAIN METERAIN NKTICK QTSEQ VMSORT
ASSIGN1 CRYPTKEY KANDP MILITARY NKTOSS QUEENNB VMST
AZNET CTNBULLS KBUILD MINCOST NORMA RBULL VMSUBSTR
BALLGMVN CTREE KCOLLECT MINCUT NPR REFORM VMTRIP
BCDIV CUTSEQS KDEL MINK NTPFECT REVAMP VMUNCH
BEADSNB CWAY KDIFF MINROAD NTSEQ ROBOCON VMYT
BGMAGIC DHFUNC KGSS MIXUP2 NTTREE SAFENET2 VNCUT
BGSTRING DHGARDEN KINV MJOURNEY NUMCON SEARCH VO17LAN
BIGNUM DHLOCO KKDD MOBIVINA ONE4EVER SEARCH1 VO17PHD
BINARY DHSERV KMEDIAN MOVE12 OTOCI SEC VO17SORT
BINARY2 DISNEY1 KMIN MPILOT PALINX SEQ198 VO17TV
BLAND DISNEY2 KPLANK MTOTALF PALINY SETNJA VO17XXX
BLGEN DTCSTR KQUERY MTWALK PARIGAME SHHV VODIVIDE
BONES DTTUI1 KQUERY2 NDCCARD PBCDEM SPBINARY VOGAME
BONUS ELEVATOR KWAY NEAREST PBCFIBO STABLE VOGCDSUM
BONUS13 FBRICK LABUDOVI NETACCEL PBCWRI STMERGE VOHAUCAN
BOXES FIBVAL LATGACH NETWRKNB PERREC SUBSTR VOLIS
BWPOINTS FINDNUM LATGACH4 NHREMIND PNUMBER TAYTRUC VOMARIO
C11ANT FLOW1 LCA NK05MNIM POST TFIELD VOROOM
C11CAL FLOYD LCS2X NKBM POST3 THEME VOSLIS
C11CAVE FMATCH LEM3 NKBRACKE PTRANG TJALG VOSNET
C11KM FSELECT LEM5 NKBUS PVOI14_5 TOINCSEQ VOSRTRI
C11PAIRS FWATER LEM6 NKCABLE PWALK TOURS13 VOSSEVEN
C11SEQ GRAPH_ LEM7 NKCITY QBAGENTS TRAFFICN VOSTR
C11STR2 GSS LINEGAME NKFLOW QBCAKE TRAVEL12 VOSTRIBO
C11WATER HAM12 LIQ NKGOLF QBCIRARC TREAT VOTREE
C11XOA HBTLCA LIS NKGUARD QBGAME TREELINE VOXOR
CAR HEAP1 LNACS NKINV QBHV TREENUM VRATF
CARDS HIWAY LQDDIV NKJUMP QBMARKET TTRIP VSTEPS
CENTRE28 HIWAY2 LQDGONME NKLEAGUE QBMAX TWOBLACK VUKVN
CHAIN2 HOUSES LSFIGHT NKLINEUP QBPAL UPGRANET WEATHER
CHEER HSPC14J LTPMSEQ NKLP QBRECT V11STR WORDCNT
COIN34 HUGEKNAP LUBENICA NKLUCK QBSCHOOL V8ORG XUCXAC
COLOREC HWAYADS MATCH1 NKMAXSEQ QBSEGPAR V8SORT YPKTH
COMNET ILSMATH MAUGIAO NKNUMFRE QBSELECT VCOWFLIX YUGI
COMPUTER INCVN MAXARR1 NKPALIN QBSEQ VECTOR
COUNTCBG INKPRINT MBIPALIN NKPOS QBSTR VMATRIX
COUNTPL INSUL MCHAOS NKRACING QMAX VMCUT2
COWGIRL IOIBIN MCITYHAL NKREZ QMAX2 VMGOLD
CRATE ITREE MCLEAN NKSEQ QOS VMPIZZA
CREC01 JEDNAKOS MCOINS NKSEV QTREE3 VMQUABEO

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

ASSIGN4 ETF SPSUM
DQUERY RAOVUON TWIST
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.