Hoàng Minh Huy

@itsjustwinds

Viet Nam, Bình Thuận

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB CREC01 ITREE MCITYHAL NKREZ QMAX2 VMCUT2
AMSSEQ CRECT JEDNAKOS MCLEAN NKSEQ QOS VMGOLD
ASSASSIN CRITICAL JEWELNB MCOINS NKSEV QTREE3 VMPIZZA
ASSIGN1 CROSS12 JOBSET MCONVOI NKSP QTREEV VMQUABEO
AZNET CRYPTKEY KAGAIN MEDIAN NKTICK QTREEX VMRR
BALLGMVN CTNBULLS KANDP METERAIN NKTOSS QTSEQ VMSALARY
BCDIV CTREE KBUILD MILITARY NORMA QUEENNB VMSORT
BEADSNB CUTSEQS KCOLLECT MINCOST NPR RBULL VMST
BGMAGIC CWAY KDEL MINCUT NTPFECT REFORM VMSUBSTR
BGSTRING DHFUNC KDIFF MINK NTSEQ REVAMP VMTRIP
BIGNUM DHGARDEN KGSS MINROAD NTTREE ROBOCON VMUNCH
BINARY DHLOCO KINV MIXUP2 NUMCON SAFENET2 VMYT
BINARY2 DHSERV KKDD MJOURNEY ONE4EVER SEARCH VNCUT
BLAND DISNEY1 KMEDIAN MOBIVINA OTOCI SEARCH1 VO17LAN
BLGEN DISNEY2 KMIN MOVE12 PALINX SEC VO17PHD
BONES DTCSTR KPLANK MPILOT PALINY SEQ198 VO17SORT
BONUS DTTUI1 KQUERY MTOTALF PARIGAME SETNJA VO17TV
BONUS13 ELEVATOR KQUERY2 NDCCARD PBCDEM SHHV VO17XXX
BOXES FBRICK KWAY NEAREST PBCFIBO SPBINARY VODIVIDE
BWPOINTS FIBVAL LABUDOVI NETACCEL PBCWRI STABLE VOGAME
C11ANT FINDNUM LATGACH NETWRKNB PERREC STMERGE VOGCDSUM
C11CAL FLOW1 LATGACH4 NHREMIND PNUMBER SUBSTR VOHAUCAN
C11CAVE FLOYD LCA NK05MNIM POST TAYTRUC VOLIS
C11KM FMATCH LCS2X NKBM POST3 TFIELD VOMARIO
C11PAIRS FSELECT LEM3 NKBRACKE PTRANG THEME VOROOM
C11SEQ FWATER LEM5 NKBUS PVOI14_5 TJALG VOSLIS
C11STR2 GRAPH_ LEM6 NKCABLE PWALK TOINCSEQ VOSNET
C11WATER GSS LEM7 NKCITY QBAGENTS TOURS13 VOSRTRI
C11XOA HAM12 LINEGAME NKFLOW QBCAKE TRAFFICN VOSSEVEN
CAR HBTLCA LIQ NKGOLF QBCIRARC TRAVEL12 VOSTR
CARDS HEAP1 LIS NKGUARD QBGAME TREAT VOSTRIBO
CENTRE28 HIWAY LNACS NKINV QBHV TREELINE VOTREE
CHAIN2 HIWAY2 LQDDIV NKJUMP QBMARKET TREENUM VOXOR
CHEER HOUSES LQDGONME NKLEAGUE QBMAX TTRIP VRATF
COIN34 HSPC14J LSFIGHT NKLINEUP QBPAL TWOBLACK VSTEPS
COLOREC HUGEKNAP LTPMSEQ NKLP QBRECT UPGRANET VUKVN
COMNET HWAYADS LUBENICA NKLUCK QBSCHOOL V11STR WEATHER
COMPUTER ILSMATH MATCH1 NKMAXSEQ QBSEGPAR V8ORG WORDCNT
COUNTCBG INCVN MAUGIAO NKNUMFRE QBSELECT V8SORT XUCXAC
COUNTPL INKPRINT MAXARR1 NKPALIN QBSEQ VCOWFLIX YPKTH
COWGIRL INSUL MBIPALIN NKPOS QBSTR VECTOR YUGI
CRATE IOIBIN MCHAOS NKRACING QMAX VMATRIX

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

ASSIGN4 ETF SPSUM
DQUERY RAOVUON TWIST
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.