Helo Kite

@hvnsna3

Viet Nam, Hue

Institution: 123CQH

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB CHEAT HBTLCA MAXARR2 NKPALIN QBMAX TOURS13
ADS CHEER HEAP1 MAXARR3 NKPATH QBMSEQ TRAFFICN
AMSSEQ CHNREST HELPPM MBLAST NKPOLICE QBMST TRAVEL12
AREA CMP HIREHP MCONVOI NKPOS QBPAL TREAT
ASSIGN1 COIN34 INCVN MDOLLS NKRACING QBRECT TREELINE
AUCTION COLOREC IOIBIN MEDIAN NKREZ QBROBOT TTRIP
AZNET COMNET ITREE MESSAGE NKSEQ QBSCHOOL TWOOPERS
BARICAVN COMPUTER KAGAIN MINCOST NKSEV QBSEGPAR UPGRANET
BASEH COUNTPL KCOIN MINK NKSGAME QBSELECT V11WATER
BCDIV CPPSET KCOLLECT MINROAD NKTICK QBSEQ V8ORG
BESTSPOT CRATE KDIFF MIXUP2 NKTOSS QBSTR V8SORT
BIGNUM CREC01 KHISTORY MMAXPER NOIXICH QBTICKET VBGRASS
BINARY2 CRITICAL KINV MOVE12 NTPFECT QMAX VCOWFLIX
BINPACK CTREE KMIN MPIGS NTSEQ QMAX2 VDANGER
BLGEN CUTSEQS KPLANK MPILOT NTTREE QTREE3 VECTOR
BLOPER DHEXP KQUERY MSE07B NUMBER QTREEX VMST
BONES DHFRBUS KQUERY2 MSTICK OPTCUT REFORM VNEMPIRE
BONUS DHLOCK LABUDOVI MTREE PAGAIN REVAMP VOBIGNUM
BOXES DHLOCO LATGACH MTWALK PALINY SAFENET2 VODIVIDE
BWPOINTS DHRECT LATGACH4 NDCCARD PBCDEM SEC VODONCAY
C11BC2 DHTABLE LCS2X NEAREST PBCGANGS SEQ198 VOIEXAM
C11BEAU DHTABLE2 LEM NETACCEL PBCPOINT SETNJA VOLIS
C11CAVE DQUERY LEM3 NKABD PBCWATER SHCH VOMARIO
C11DOLL DTCSTR LEM6 NKBM PCYCLE SHHV VOSMAXK
C11GAME2 DTDOI LINEGAME NKCABLE PNUMBER SMARTDOG VOSPLAY
C11ID DTGAME LIQ NKCITY POST SPBINARY VOSPOW
C11KM DTKSUB LIS NKDIVSEQ PTRANG SPSEQ VOSSEQ
C11PAIRS DTTUI1 LITES NKFLOW PTREE STABLE VOTREE
C11SEQ FIBVAL LNACS NKGOLF PVOI14_4 STMERGE VPDOMINO
C11SEQ2 FLOW1 LQDDIV NKINV PWALK STNODE VSTEPS
C11SEQ3 FLOYD LQDGONME NKJUMP PWRFAIL STONE1 WEATHER
C11STR2 FWATER LTPMSEQ NKLEAGUE QBBUILD SUBSTR
C11SUM GONDOR LUBENICA NKLINEUP QBCAKE SUMS
C11TRCNT GRAPH_ M3TILE NKLP QBDIVSEQ SUMXOR
C11WATER GROUP MATCH1 NKMAXSEQ QBGAME TCDFZ
CENTRE28 GSS MATCH2 NKMINES QBHEAP TJALG
CHAIN2 HAF1 MAXARR1 NKONEARC QBHV TOPALIN

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

GCDSUM
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.