gg gg

@huuducpro

Viet Nam, anywhere

Institution: pro

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

AMSSEQ CTNBULLS JOBSET MFISH NKPATH QBHEAP STABLE
AREA CUTSEG KAGAIN MILITARY NKREZ QBHV STNODE
AREATRI CUTSEQS KDEL MINCOST NKSEQ QBMAX SUBSTR
ASSIGN1 CWAY KHISTORY MINK NKSEV QBMSEQ SUMXOR
AUCTION DGOLD KINV MINROAD NKSGAME QBMST TEST
BAOVE DHGARDEN KMIN MIXUP2 NKTICK QBPAL THEME
BASEH DTCSTR KPLANK MPILOT NOIXICH QBPOINT TJALG
BCDIV DTDOI KQUERY MPRIME NTSEQ QBRECT TREECST
BGMINE DTGAME KTUAN MULONE NTTREE QBSCHOOL TWO
BIGNUM DTTUI1 LATGACH MYSTERY NUMBER QBSELECT TWOBLACK
BONES ELEVATOR LCS2X NKABD NUMCON QBSEQ UPGRANET
BONGDA ETF LEM3 NKBM PALINY QBSQUARE V11WATER
BONUS FERRIES LINEGAME NKBUS PARIGAME QBSTR V8ORG
BWPOINTS FINDNUM LIQ NKCABLE PBCDEM QBTICKET V8SCORE
C11PAIRS FIRS LIS NKCITY PBCDIV QBTREEK VBGRASS
C11SEQ FLOW1 LIS2VN NKCOMP PBCFIBO QMAX VBOARD
C11STR2 FLOYD LITES NKDIVSEQ PBCSEQ QMAX2 VCOWFLIX
C11WATER FMATCH LNACS NKFLOW PBCWAYS QTGIFT1 VECTOR
CATGO FWATER LQDGONME NKINV PBCWRI QTSEQ VMBW
CBUYING GRAPH_ LQDRACE NKJUMP PNUMBER REC04 VMRR
CENTRE28 GSS LUBENICA NKLEAVES PTRANG RIDDLE VMSORT
CHAIN2 HAF1 LUCKYNUM NKLETTER PVOI14_3 ROBOCON VMUNCH
CHESSCBG HAOI5000 MATCH1 NKLINEUP PVOI14_4 ROTATION VOLIS
COUNTCBG HEAP1 MAUGIAO NKLP PWALK SEARCH VRATF
COUNTPL INCVN MAXARR1 NKMAXSEQ PYRAMID2 SEARCH1 VSTEPS
CREC01 INSUL MAXNUM NKNET QBBISHOP SEQ198 WCALC
CRITICAL INTEGER7 MBLAST NKNUMFRE QBCAKE SIGNAL XYZ
CROSS12 IOIBIN MESSAGE NKPALIN QBGAME SPSEQ

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

CLOCK HBTLCA HELPPM HUGEKNAP QBDIVSEQ
CTNOWN HEADQRT HIWAY PTREE
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.