Nguyễn Hưng

@hungth

Viet Nam, Ba Ria

Institution: LQĐ-VT

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB CLEAR GSS LSFIGHT NKJUMP QBHEAP TREELINE
ADS CMP HAF1 LTPMSEQ NKLEAGUE QBMARKET TTRAVEL
ALADDIN COIN34 HAM12 LUBENICA NKLETTER QBMAX TTRIP
AMSSEQ COLLECT HAOI6000 LUCKYNUM NKLINEUP QBMSEQ TWOSUM
AREA COLOREC HBTLCA M00PAIR NKMAXSEQ QBMST UPGRANET
ASSIGN1 COMNET HEAP1 M3TILE NKMINES QBPAL V11STR
AUCTION COUNTCBG HIWAY MATCH1 NKMOBILE QBPOINT V11TOUR
BALLGMVN COUNTPL HOUSES MAUGIAO NKNUMFRE QBRECT V11WATER
BAOVE COWGIRL HSPC14A MAXARR1 NKONEARC QBROBOT V8ORG
BCDIV CPPSET ILSMATH MAXCUB NKPALIN QBSCHOOL V8SCORE
BEADSNB CRATE INSUL MBEEWALK NKPATH QBSEGPAR V8SORT
BESTSPOT CREC01 IOIBIN MBIPALIN NKRACING QBSELECT VBGRASS
BGBOARD CRITICAL IVANA MBLAST NKREZ QBSEQ VBOARD
BINARY2 CRYPTKEY JOBSET MDIGITS NKSEQ QBSQUARE VCOLDWAT
BINLADEN CTNBULLS KAGAIN MDOLLS NKSEV QBSTR VCOWFLIX
BLAND CTNOWN KBUILD MEDIAN NKSGAME QBTICKET VDANGER
BLGEN CTREE KDEL MESSAGE NKTICK QMAX VECTOR
BONES CUTSEQS KDIFF MINCOST NKTOSS QMAX2 VMCANDLE
BONUS DANCING KGSS MINCUT NKTRAFIC QTREE3 VMST
BWPOINTS DHEXP KINV MINK NKTREE QUAD VMUNCH
C11BC1 DHFRBUS KMIN MINROAD NOIXICH REFORM VNEMPIRE
C11BC2 DHGARDEN KPLANK MIXUP2 NTPFECT REVAMP VO17PHD
C11BEAU DHLOCO KQUERY MMASS NTSEQ RIDERHP VODIVIDE
C11CAL DHRECT KQUERY2 MMAXPER NTTREE ROADS VOLIS
C11CAVE DIGIT KSEQ1 MPRIME NUMBER ROBOCON VOSPLAY
C11CUT DIGIT0 KSPREE MSE06H ONE4EVER SAFENET2 VOSRTRI
C11KM DISNEY1 KVIP MSE07B PALINY SBOOST VOSSEVEN
C11PAIRS DISNEY2 KWAY MSTICK PARIGAME SEARCH VOSTR
C11PIPI DIVSEQQ LASCALE MTREE PBCDEM SEARCH1 VOSTRIBO
C11PNUM DPER LATGACH MTWALK PBCDIV SEC VOTREE
C11ROOKS DQUERY LATGACH4 MYSTERY PBCGANGS SETNJA VPARTSUM
C11SEQ DTDOI LCA NDCCARD PBCSEQ SHHV VRATF
C11SEQ2 DTKSUB LCS2X NETACCEL PBCWATER SKFIB VSTEPS
C11STR2 DTTUI1 LEM3 NETWRKNB PIZZALOC SKPV15_5 WCALC
C11SUM DTTUI2 LEM4 NK05MNIM PNUMBER SPBINARY WEATHER
C11TRCNT ELEVATOR LEM6 NKABD POST SPSEQ WIFI
CAPITAL FBRICK LIGHT NKBM PTQMSEQ STABLE WORDCNT
CAR FINDNUM LINEGAME NKBRACKE PTRANG STMERGE XAYNHA
CASTLE FIRS LIQ NKBUS PWALK STNODE XUCXAC
CATGO FLOYD LIS NKCABLE PWRFAIL SUBSTR YPKTH
CBUYING FMATCH LITES NKCARD QBAGENTS TAYTRUC
CENTRE28 FSELECT LNACS NKCITY QBBISHOP TFIELD
CHAIN2 FWATER LQDDIV NKFLOW QBBUILD THEME
CHEAT GOLD LQDFIBO NKGOLF QBCIRARC TJALG
CHEER GONDOR LQDGONME NKGUARD QBDIVSEQ TRAFFICN
CHESSCBG GRAPH_ LQDXEUI NKINV QBGAME TRAVEL12

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BLOPER ITREE POSLOZI QTGIFT1 TCDFZ VUKVN
DTCSTR LQDFIBO2 QMAX3VN QTREEX TWINSNOW
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.