do bao hoang

@hoangnd19978

Viet Nam, nam dinh

Institution: LHP - Nam Dinh

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB COWGIRL KINV MTREE PBCWATER QUEENNB VCOLDWAT
ADS CRATE KMIN MULONE PBCWRI REFORM VDANGER
ANT CROSS12 KPLANK MYSTERY PCYCLE ROADS VMATRIX
AREA CRYPTKEY KQUERY NBFA PERIODNB ROBOCON VMCANDLE
AUCTION CTREE LATGACH NBFM PERNALTY ROBOT2 VMKEY
BALLGMVN DHFUNC LCS2X NDCCARD PLACE SEARCH VMQUABEO
BAOVE DHRECT LEM NETWRKNB PNUMBER SHCH VMRR
BASEH DIFFSTR LEM1 NK2MFS POST SHHV VMSORT
BEADSNB DIGIT LEM2 NKABD POST3 SHTH VMUNCH
BFCHAL DQUERY LEM3 NKBAS PTQMSEQ SKFIB VOBOARD2
BIGNUM DTGAME LEM5 NKBRACKE PVOI14_1 SMARTDOG VODIVIDE
BINLADEN DTOGRADA LEM6 NKBUS PVOI14_2 SOPENP VOITSORT
BONES DTTUI1 LIGHTS NKCABLE PVOI14_3 STABLE VOJLEV
BONUS DTTUI2 LINEGAME NKCITY PVOI14_4 STEEL VOLIS
BONUS13 EXPAR LIQ NKFLOW PVOI14_5 STMERGE VOS2SUM
BRACKET FIBVAL LIS NKGIFTS PVOI14_6 STNODE VOSCAL
BWPOINTS FIRS LITES NKH PWRFAIL STRANGE VOSCUN
C11ANT2 FLOYD LNACS NKINV QBBISHOP SUBSTR VOSEXP
C11BEAU FWATER LOTT NKJUMP QBCIRARC SUM3 VOSHANDL
C11CAL GAME3112 LQDDIV NKLAND QBCOND SUMXOR VOSLIS
C11ID GARDEN25 LTPMSEQ NKLETTER QBGAME TCDFZ VOSMAXK
C11KM GRAPH_ LUBENICA NKLINEUP QBHEAP TEST VOSNET
C11PAIRS HAM12 LUCKY13 NKMAXSEQ QBMAX TFIELD VOSNUM
C11PINES HBTLAST M3TILE NKPALIN QBMSEQ TGPASCAL VOSPLAY
C11PIPI HEAP1 MAXNUM NKPATH QBMST THEME VOSSEVEN
C11PRIME HIREHP MDIGITS2 NKRACING QBPAL THREE VOSTRAVL
C11SEQ3 HSPC14A MEO NKREZ QBRECT TJALG VOSTRIBO
C11SUM HSPC14C MESSAGE NKSEQ QBSCHOOL TOURS13 VOTREE
C11TOUCH HSPC14D MESSAGE1 NKSEV QBSELECT TPCLKNUM VPDOMINO
C11WATER HSPC14F MINCUT NKSGAME QBSQUARE TRAVEL12 VRATF
CAR HSPC14H MINK NKTICK QBSTR TWO VSTEPS
CATGO HSPC14I MINROAD NOIXICH QBTICKET UPGRANET WCALC
CBUYING HSPC14J MIXUP2 NTHUGE QBTRANS V8MAYORS WEATHER
CENTRE28 HSPC14L MMAXPER NTTREE QMAX V8ORG WORDCNT
CINEMA INSUL MOVE12 NUMBER QMAX2 V8SCORE XAYNHA
CMP IOIBIN MPILOT NUMCON QTGIFT1 VBF1 XMAS
COLOREC KAGAIN MRECAMAN PBCGANGS QTSEQ VBF2 YUGI
COND KDIFF MTCBHT PBCSEQ QUAD VBGRASS

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BRIDGES HSPC14B LASCALE MEDIAN PAGAIN VOJUSER
CHNREST HUGEKNAP LUCKYNUM NKTRIO QTREEV
EGG INCVN MBIPALIN OPTCUT REL7
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.