Sang Bui

@goldensang

Viet Nam, Ho Chi Minh

Institution: Gia Định

物語

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ADS COLLECT HEAP1 MCOINS NKLETTER PVOI14_1 SUBSTR
AMSSEQ COLOREC ILSMATH MDIGITS2 NKLINEUP QBBISHOP TCDFZ
AREA COND INSUL MDOLLS NKLP QBBUILD TJALG
BCDIV CP INTEGER7 MEDIAN NKLUCK QBHEAP TREAT
BGMINE CRATE IOIBIN MESSAGE NKMAXSEQ QBMAX TRILAND
BIGNUM CRITICAL JEDNAKOS MINK NKNUMFRE QBMST TWOOPERS
BINARY CROSS12 KAGAIN MNERED NKPALIN QBPAL TWOSUM
BINARY2 CTNBULLS KANDP MPILOT NKPATH QBRECT V8ORG
BLGEN CTREE KINV MPRIME NKPOS QBROBOT VBF1
BLOPER CUTSEG KMEDIAN MSE06H NKRACING QBSCHOOL VBF2
BONES CUTSEQS KMIN MSE07B NKREZ QBSELECT VBGRASS
BONUS CVP00001 KPLANK MTRIAREA NKSEQ QBSEQ VCOLDWAT
BWPOINTS DGOLD KQUERY MTWALK NKSEV QBSQUARE VCOWFLIX
C11ANT DHEXP LATGACH MULONE NKSGAME QBSTR VDANGER
C11BC2 DHFRBUS LATGACH4 NBFA NKSTEP QBTICKET VMLP
C11BEAU DHLOCO LCA NDCCARD NKTEAM QHROAD VMQUABEO
C11CAVE DHSERV LEM1 NEAREST NKTICK QMAX VMSORT
C11ID DIFF LEM3 NETACCEL NKTRIO QMAX2 VMUNCH
C11KM DIGIT0 LINEGAME NKABD NTPFECT ROADS VOLIS
C11PAIRS DIVSEQQ LIQ NKBM NTSEQ ROBOCON VOMARIO
C11PRIME DQUERY LIS NKBRACKE NUMCON ROTATION VOSTR
C11SEQ DTDOI LITES NKBUILD ONE4EVER SEC VOSTRIBO
C11SEQ3 DTTUI1 LNACS NKBUS PALINY SEQ198 VOTREE
C11TRCNT DTTUI2 LTPMSEQ NKCABLE PBCSEQ SETNJA VOXOR
CAR EQSTR LUBENICA NKCITY PNUMBER SPBINARY VRATF
CBUYING FIBVAL M00PAIR NKCNT1 POST SPSEQ VSTEPS
CENTRE28 FLOYD M3TILE NKFLOW POST2 STABLE WCALC
CHAIN2 GONDOR MATCH1 NKGUARD POST3 STNODE WEATHER
CHESSCBG GRAPH_ MAXARR1 NKINV PTRANG STONE1 YPKTH
CMP GSS MCARDS NKLEAGUE PTREE STRAVEL

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.