Nguyễn Sơn Giang

@giangcbg

Viet Nam, Bac Giang City

Institution: THPT Chuyen Bac Giang

Phải có giải quốc gia...

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ADS CPPSET KAMP MARBLE NKPOLICE QBDIVSEQ TTRIP
AMSSEQ CRATE KANDP MATCH1 NKPOS QBGAME TWOOPERS
AREA CREC01 KBUILD MATCH2 NKRACING QBHEAP UPGRANET
AZNET CRUELL2 KCOLLECT MAUGIAO NKREZ QBHV V8SCORE
BARIC CTNBULLS KDIFF MAXARR1 NKSEV QBMAX V8SORT
BEADSNB DEMSO KHISTORY MBEEWALK NKSGAME QBMST VCOWFLIX
BESTSPOT DGOLD KINGDOM MBLAST NKTEAM QBPAL VDANGER
BINLADEN DHEXP KINV MCLEAN NKTICK QBRECT VECTOR
BLAND DHLOCO KMEDIAN MDOLLS NOIXICH QBROBOT VMCANDLE
BLGEN DHRECT KQUERY MESSAGE NTHUGE QBSCHOOL VMCODE
BONES DHSERV KQUERY2 MINK NTSEQ QBSEGPAR VMMTFIVE
BONUS DQUERY LASCALE MINROAD NUMCON QBSELECT VMPIZZA
C11ANT DTDOI LATGACH MIXUP2 ONBRIDGE QBSEQ VMSALARY
C11CAL DTKSUB LATGACH4 MMASS ONE4EVER QBSQUARE VMST
C11CAVE DTTUI1 LCA MPILOT PA06ANT QBSTR VNEMPIRE
C11ID DTTUI2 LCS2X MSE07B PALINY QBTICKET VOSTOUR
C11KM EGG LEM1 MSTICK PBCDEM QMAX VOSTR
C11PNUM ELEVATOR LEM3 MTWALK PBCGANGS QMAX2 VOTREE
C11SEQ FIRS LEM4 NEAREST PBCPOINT QTLOVE2 VPDOMINO
CAR FLOYD LEM5 NKBUILD PBCSEQ ROADS VSTEPS
CATGO FOCUS LINEGAME NKCABLE PBCWRI SAFENET2 WEATHER
CBUYING FWATER LIQ NKCITY PCIRCLE SHHV XUCXAC
CENTRE28 GONDOR LIS NKFLOW PCYCLE SPBINARY YPKTH
CHEER GSS LITES NKGUARD PNUMBER SPSEQ YUGI
CHESSCBG HAOI6000 LNACS NKINV POST SUBSTR
CHNTOWER HBTLCA LQDDIV NKJUMP PTRANG THEME
CLOCK ILSBIN LQDGONME NKLINEUP PVOI14_3 THTRACE
COLLECT INSUL LQDNUMS NKMAXSEQ PVOI14_4 TJALG
COUNTCBG IOIBIN LSFIGHT NKPALIN PWALK TOURS13
COWGIRL KAGAIN LUCKY13 NKPATH PWRFAIL TREAT

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

CTNCLN HUGEKNAP MELE2 PBCWATER VOMARIO
HIWAY LUBENICA NKTABLE REVAMP
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.