Hải Bình

@galaxyj3

Viet Nam, Hải Phòng

Institution: Chuyên Trần Phú

Ò.ó

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB DBRACKET KPLANK NHPAINT POST3 QTREEV VCOLDWAT
ADBRACK DHEXP KQUERY NHREMIND PTRANG QTREEX VCOWFLIX
AREA DHFRBUS KQUERY2 NKBM PVOI14_1 RAYGUN VKNIGHTS
ASSIGN1 DHLEXP KTREEC NKCABLE PVOI14_2 RBULL VMCOMP
BGTRAVEL DQUERY LATGACH NKCITY PVOI14_3 REFORM VMDOMINO
BIGNUM DTDOI LCA NKFLOW PVOI14_4 REGIONS VMGCDSUM
BONES DTKSUB LCS2X NKGSHOW PVOI14_5 REKMP VMQUABEO
BONUS FBRICK LEM3 NKINV PVOI14_6 ROBOCON VMSINCOS
BWPOINTS FIRS LEM4 NKLEAGUE PWALK SAILS VNEMPIRE
C11DK2 FLOWGROW LIGHT NKLEAVES QBGAME SEC VO17TV
C11PAIRS FLOYD LINEGAME NKLINEUP QBHEAP SEQ198 VOBIGNUM
C11SEQ FMATCH LIQ NKPALIN QBHV SHHV VOGCDSUM
C11SUM FOCUS LIS NKPOLICE QBMAX SMARTDOG VOHAUCAN
CARDS FOURPOS LIS2VN NKRACING QBMSEQ SUBSTR VORAIN
CHEER FWATER LITES NKREZ QBMST SUMTREE VOSCOMPS
CHESSCBG HARBINGE LQDRACE NKSEQ QBRECT TJALG VOSLIS
CHNREST HBTLCA LUBENICA NKSGAME QBSEGPAR TOURS13 VOSMAXK
CMP HEAP1 MATCH1 NKTARDY QBSELECT TPBISHOP VOSNET
COLOREC HSPC14K MAUGIAO NKTICK QBSEQ TPCPALIN VOSPLAY
COMNET INKPRINT MBUS NSC QBSORT TPCPPLAR VOSRTRI
COMPANY3 INTEGER7 MESSAGE NTSEQ QBSQUARE TPINCD VOSSEVEN
CONNECTE IOIBIN MESSAGE1 NTTREE QBSTR TPTICKET VOSTR
COWGIRL ITREE MINCOST OLDMAPS QBTICKET TRAPEZOI VOSTRIBO
CPPSET KAGAIN MINCUT ONE4EVER QBTREEK TRAVEL12 VOTREE
CREC01 KAMP MINK OTOCI QHROAD TREECST VSTEPS
CRECT KBUILD MINROAD PA06ANT QMAX TRIPHP WS
CROSS12 KDIFF MIXUP2 PAGAIN QMAX2 TWIST XYZ
CRUELL KGSS MPILOT PALINY QMAX3VN TWOOPERS YPKTH
CTNBULLS KINV NEAREST PCYCLE QMAX4 UPGRANET
CTNCLN KL11B NETACCEL PERIODNB QTGIFT1 V11STR
CUTSEQS KMIN NETWRKNB POST2 QTREE3 VBGRASS

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

ANARC09I FFLOW LABUDOVI NKBRACKE PALINX QBTRANS
DTCSTR HIWAY MEDIAN NKTABLE QBAGENTS
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.