minh tran

@emphothong

Viet Nam, ha noi

Institution: FPT University

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ADS CHESS_ IOIBIN MMAXPER NKPATH QBGAME TREAT
ALADDIN CLOCK IVANA MNE07 NKPOLY QBHEAP TREEPATH
AMSSEQ CMP KAGAIN MNERED NKRACING QBHV TRIOMINO
ANT COIN34 KANDP MPRIME1 NKREZ QBMAX TTRIP
ASSIGN1 COLOREC KCOIN MRECAMAN NKSEQ QBMSEQ TWO
AUCTION COUNTCBG KDIFF MSE07B NKSGAME QBMST UPIT
BAOVE COUNTPL KMIN MTWALK NKSP QBPAL V11WATER
BARICAVN CRUELL KPLANK MULONE NKSTEP QBRECT V8ORG
BASEH CTNBULLS KSEQ1 MYSTERY NKTABLE QBSCHOOL V8SCORE
BCDIV CTNEWS LANDK NCOB NKTEST QBSEGPAR V8SORT
BESTSPOT CUTBOARD LATGACH NDCCARD NKTICK QBSELECT VBGRASS
BIC CUTRECT LATGACH4 NEAREST NKTREE QBSEQ VBOARD
BIGNUM DANCING LAZYCOWS NHP NOIXICH QBSQUARE VCOLDWAT
BINLADEN DGOLD LEM3 NK05MNIM NOTE QBSTR VCOWCAR
BONES DTGAME LINEGAME NK2MFS NPR QBTICKET VCOWFLIX
BONUS DTKSUB LIQ NKABD NSRAIL QMAX VDANGER
BONUS13 DTTUI2 LIS NKBAS NTSEQ QMAX2 VECTOR
BRIDGES EGG LKNIGHT NKBM NTSURF QMAX3VN VMKEY
BWPOINTS EQSTR LNACS NKBUS NUMCON QTBIT VMRR
C11BC2 ETF LQDRECT NKCABLE OPTCUT QUAD VMSUBSTR
C11BEAU FIBVAL LSFIGHT NKCITY PALINY RIDDLE VMUNCH
C11CAVE FIRS LSPITO NKCNT1 PARIGAME ROBOCON VNCUT
C11CUT FLOYD M00PAIR NKCNT2 PBCDIV ROBOT2 VNINGAME
C11GAME1 FMATCH M3TILE NKDIVSEQ PBCISPIS ROTATION VOJLEV
C11ID FWATER MACHINE NKFLOW PBCWATER SBOOST VRATF
C11LOCK GARDEN25 MATCH1 NKGIFTS PBCWAYS SEARCH VSTEPS
C11NHL GPT MAXARR1 NKGUARD PCIRCLE SEARCH1 VWORDS
C11PAIRS GSS MAXCUB NKH PK11E SPBINARY WEATHER
C11PF HAF1 MCITYHAL NKINV PNUMBER SPSEQ WINCHK
C11ROOKS HAM12 MDIGITS2 NKJUMP POST STABLE WINNER
C11SEQ HAOI5000 MEO NKLETTER POST3 STMERGE WORDCNT
C11SEQ3 HEAP1 MESSAGE1 NKLINEUP POTATO STONE1 XUCXAC
C11STR2 HELPPM METERAIN NKLP POWER STRANGE
C11WATER HIWAY2 MEXICO NKMAXSEQ PTRANG SUBSTR
CAR HUGEKNAP MINK NKNL PWALK SUMXOR
CBUYING ILSMATH MIXUP2 NKNUMFRE PYRAMID2 TAXID
CHEAT ILSMATH2 MJOURNEY NKPALIN QBCIRARC TCDFZ
CHESSCBG INSUL MLASERP NKPARITY QBDIVSEQ TOPALIN

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

NUMBER SHTH
POST2
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.