Nhật Dữ Trương

@dutruong123

Viet Nam, Quảng Ngãi

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB CAR FWATER MESSAGE NKTARDY QBSTR V11WATER
ADS CENTRE28 GAME3112 MINCUT NKTICK QBTICKET VBGRASS
AREA CHEER GRAPH_ MINK NKTRIO QHROAD VDANGER
ASSIGN1 CMP HAM12 MINROAD NTPFECT QMAX VMCOMP
BALLGMVN COIN34 HBTLCA MPILOT NTTREE QMAX2 VMQUABEO
BAOVE COLOREC HEAP1 MRECAMAN NUMBER REFORM VMRELATE
BARICAVN COMNET HIREHP MSTICK NUMBERS RIDDLE VMSUBSTR
BCDIV COMPANY3 HP09ANTS MSTRING OPTCUT SAFENET2 VMUNCH
BCHESS CREC01 HSPC14I MTOTALF PARIGAME SBOOST VNCUT
BEADSNB CRITICAL HSPC14L MTREE PBCGANGS SPBINARY VNEMPIRE
BESTSPOT CROSS12 IOIBIN NCOB PBCSEQ SPSEQ VO17PHD
BILL CTNEWS ITREE NETACCEL PBCWATER STMERGE VOCACTUS
BINPACK CTREE KAGAIN NK2MFS PETROLM STNODE VOLIS
BLOPER CUTSEQS KBUILD NKBM PNUMBER STONE1 VOSMAXK
BONUS DAMAGE KDIFF NKBUS POST SUBSTR VOSRTRI
BOSS DHEXP KMIN NKCITY POTATO SUMS VOSSEVEN
BRTREE DHLOCK KPLANK NKCNT1 PTRANG TFIELD VOSTR
BWPOINTS DHSERV KSPREE NKFLOW PVOI14_3 TJALG VOTREE
C11ANT DHTABLE LCS2X NKGUARD PWALK TORCH VSTEPS
C11BC2 DHTABLE2 LINEGAME NKINV PWRFAIL TOURS13 WCALC
C11CAVE DTCSTR LNACS NKJUMP QBBUILD TRAFFICN WEATHER
C11GENIE DTKSUB LQDBUS NKLEAGUE QBDIVSEQ TRAVEL12 XAYNHA
C11HUM DTTUI1 LUBENICA NKLINEUP QBHEAP TREAT YUGI
C11KM ENET LUCKYNUM NKNUMFRE QBMAX TRILAND
C11PAIRS EQSTR M00PAIR NKONEARC QBMST TTRIP
C11PINES FIBVAL MATCH1 NKPALIN QBPOINT TWO
C11STR2 FIRS MBLAST NKRACING QBRECT TWOOPERS
C11TRCNT FLOW1 MCOINS NKSEQ QBSCHOOL TWOSUM
C11WATER FSELECT MELE2 NKSTEP QBSEQ UPGRANET

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BIGNUM POST3 THEME
MULONE TEST VECTOR
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.