Hihihih Hihihih

@dungdq2002

Viet Nam, Vinh

Institution: Chuyen PBC Nghe An

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

A2DIGIT CHATCHIT INCVN MELE2 NKMAXSEQ QBBUILD STNODE
ACMNB CINEMA INSUL MELE3 NKNET QBDIVSEQ STONE1
ADS COLLECT INTEGER7 MEO NKNUMFRE QBHEAP STRAVEL
AMSSEQ COLOREC IOIBIN MESSAGE NKPALIN QBHV SUBSTR
ANT COMPUTER JOBSET MESSAGE1 NKREZ QBMARKET SUMS
ASSIGN1 COUNTCBG KAGAIN MFISH NKSEQ QBMAX SUMXOR
AUCTION CRATE KDEL MINCOST NKSEV QBMSEQ TJALG
BALLGMVN CREC01 KDIFF MINCUT NKSGAME QBMST TOPALIN
BAOVE CRITICAL KHISTORY MINK NKTABLE QBPAL TPTICKET
BASEH CTNBULLS KINV MINROAD NKTEAM QBRECT TRAFFICN
BCDIV CTNOWN KMEDIAN MKUHAR NKTICK QBROBOT TREELINE
BEADSNB CTREE KMIN MOVE12 NKTRIO QBSCHOOL TTRIP
BFCHAL CUTSEQS KPLANK MPRIME NOIXICH QBSELECT TWO
BGMINE CWAY KQUERY MSE06H NTHUGE QBSEQ TWOBLACK
BGSTRING DGOLD KSEQ1 MSE07B NTPFECT QBSQUARE TWOSUM
BIGNUM DHEXP KTUAN MTOTALF NTSEQ QBSTR V11WATER
BINLADEN DHGARDEN KWAY MTWALK NTTREE QBTICKET V8SCORE
BINPACK DHLOCO LATGACH MULONE NUMBER QBTRANS VBF1
BLGEN DISNEY1 LATGACH4 MYSTERY NUMCON QBTREEK VBF2
BONES DISNEY2 LCA NDCCARD ONE4EVER QHROAD VBGRASS
BONGDA DQUERY LCS2X NEAREST ORDERSET QMAX VBOARD
BONUS DRASHOOT LEM NETACCEL PALINY QMAX2 VCOWFLIX
BONUS13 DTDOI LEM2 NK05DSRT PBCDEM QTGIFT1 VDANGER
BWPOINTS DTKSUB LEM3 NK2MFS PBCDIV QTREE3 VECTOR
C11BC2 DTTUI1 LEM6 NKABD PBCPOINT QTSEQ VMBW
C11CAVE ELEVATOR LIGHT NKBM PBCSEQ QVSICK VMGOLD
C11FBR ENET LINEGAME NKBUS PBCWATER REC04 VMRESTO
C11ID FERRIES LIQ NKCABLE PBCWAYS REVAMP VMRR
C11KM FINDNUM LIS NKCITY PBCWRI RIDDLE VMSORT
C11PASS FIRS LITES NKCNT1 PCIRCLE ROADS VMUNCH
C11PNUM FLOW1 LNACS NKCOMP PCYCLE ROTATION VOLIS
C11PRIME FLOYD LQDFARM NKDIVSEQ PERIODNB SAFENET2 VOSLIS
C11SEQ FWATER LQDGONME NKFLOW PNUMBER SBOOST VOSSEVEN
C11SEQ3 GRAPH_ LUBENICA NKGUARD POST SEARCH VOSTOUR
C11STR2 GSS M00PAIR NKH PTQMSEQ SEARCH1 VOTREE
C11SUM HAF1 M3TILE NKINV PTRANG SEC VRATF
C11TRCNT HEAP1 MACHINE NKJUMP PVOI14_1 SEQ198 VSTEPS
C11WATER HIREHP MATCH1 NKLEAGUE PVOI14_3 SIGNAL WCALC
CAR HIWAY MATCH2 NKLETTER PVOI14_4 SNAD WORDCNT
CBUYING HSPC14J MAUGIAO NKLINEUP PVOI14_5 SPSEQ XUCXAC
CENTRE28 HUGEKNAP MAXARR1 NKLP PWALK STABLE YUGI
CHAIN2 ILSBIN MDOLLS NKLUCK QBBISHOP STEEL ZABAVA

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

HELPPM MSTICK QTREEX VUKVN
LABUDOVI OWN2 TRAPEZOI
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.