Hihihih Hihihih

@dungdq2002

Viet Nam, Vinh

Institution: Chuyen PBC Nghe An

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

A2DIGIT CINEMA INTEGER7 MESSAGE NKPALIN QBHV SUMS
ACMNB COLLECT IOIBIN MESSAGE1 NKREZ QBMARKET SUMXOR
ADS COLOREC JOBSET MFISH NKSEQ QBMAX TJALG
AMSSEQ COMPUTER KAGAIN MINCOST NKSEV QBMSEQ TOPALIN
ANT COUNTCBG KDEL MINCUT NKSGAME QBMST TPTICKET
ASSIGN1 CRATE KDIFF MINK NKTABLE QBPAL TRAFFICN
AUCTION CREC01 KHISTORY MINROAD NKTEAM QBRECT TREELINE
BALLGMVN CRITICAL KINV MKUHAR NKTICK QBROBOT TTRIP
BAOVE CTNBULLS KMEDIAN MOVE12 NKTRIO QBSCHOOL TWO
BASEH CTNOWN KMIN MPRIME NOIXICH QBSELECT TWOBLACK
BCDIV CTREE KPLANK MSE06H NTHUGE QBSEQ TWOSUM
BEADSNB CUTSEQS KQUERY MSE07B NTPFECT QBSQUARE V11WATER
BFCHAL CWAY KSEQ1 MTOTALF NTSEQ QBSTR V8SCORE
BGMINE DGOLD KTUAN MTWALK NTTREE QBTICKET VBF1
BGSTRING DHEXP KWAY MULONE NUMBER QBTRANS VBF2
BIGNUM DHGARDEN LATGACH MYSTERY NUMCON QBTREEK VBGRASS
BINLADEN DHLOCO LATGACH4 NDCCARD ONE4EVER QHROAD VBOARD
BINPACK DISNEY1 LCA NEAREST OPTCUT QMAX VCOWFLIX
BLGEN DISNEY2 LCS2X NETACCEL ORDERSET QMAX2 VDANGER
BONES DQUERY LEM NK05DSRT PALINY QTGIFT1 VECTOR
BONGDA DRASHOOT LEM2 NK2MFS PBCDEM QTREE3 VMBW
BONUS DTDOI LEM3 NKABD PBCDIV QTSEQ VMGOLD
BONUS13 DTKSUB LEM6 NKBM PBCPOINT QVSICK VMRESTO
BWPOINTS DTTUI1 LIGHT NKBUS PBCSEQ REC04 VMRR
C11BC2 ELEVATOR LINEGAME NKCABLE PBCWATER REVAMP VMSORT
C11CAVE ENET LIQ NKCITY PBCWAYS RIDDLE VMUNCH
C11FBR FERRIES LIS NKCNT1 PBCWRI ROADS VOLIS
C11ID FINDNUM LITES NKCOMP PCIRCLE ROTATION VOSLIS
C11KM FIRS LNACS NKDIVSEQ PCYCLE SAFENET2 VOSSEVEN
C11PASS FLOW1 LQDFARM NKFLOW PERIODNB SBOOST VOSTOUR
C11PNUM FLOYD LQDGONME NKGUARD PNUMBER SEARCH VOTREE
C11PRIME FWATER LUBENICA NKH POST SEARCH1 VRATF
C11SEQ GRAPH_ M00PAIR NKINV PTQMSEQ SEC VSTEPS
C11SEQ3 GSS M3TILE NKJUMP PTRANG SEQ198 WCALC
C11STR2 HAF1 MACHINE NKLEAGUE PVOI14_1 SIGNAL WORDCNT
C11SUM HEAP1 MATCH1 NKLEAVES PVOI14_3 SNAD XUCXAC
C11TRCNT HIREHP MATCH2 NKLETTER PVOI14_4 SPSEQ YUGI
C11WATER HIWAY MAUGIAO NKLINEUP PVOI14_5 STABLE ZABAVA
CAR HSPC14J MAXARR1 NKLP PWALK STEEL
CBUYING HUGEKNAP MDOLLS NKLUCK QBBISHOP STNODE
CENTRE28 ILSBIN MELE2 NKMAXSEQ QBBUILD STONE1
CHAIN2 INCVN MELE3 NKNET QBDIVSEQ STRAVEL
CHATCHIT INSUL MEO NKNUMFRE QBHEAP SUBSTR

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

HELPPM MSTICK QTREEX VUKVN
LABUDOVI OWN2 TRAPEZOI
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.