Hihihih Hihihih

@dungdq2002

Viet Nam, Vinh

Institution: Chuyen PBC Nghe An

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

A2DIGIT CHATCHIT INSUL MELE3 NKNET QBDIVSEQ STONE1
ACMNB CINEMA INTEGER7 MEO NKNUMFRE QBHEAP STRAVEL
ADS COLLECT IOIBIN MESSAGE NKPALIN QBHV SUBSTR
AMSSEQ COMPUTER JOBSET MESSAGE1 NKREZ QBMARKET SUMS
ANT COUNTCBG KAGAIN MFISH NKSEQ QBMAX SUMXOR
ASSIGN1 CRATE KDEL MINCOST NKSEV QBMSEQ TJALG
AUCTION CREC01 KDIFF MINCUT NKSGAME QBMST TOPALIN
BALLGMVN CRITICAL KHISTORY MINK NKTABLE QBPAL TPTICKET
BAOVE CTNBULLS KINV MINROAD NKTEAM QBRECT TRAFFICN
BASEH CTNOWN KMEDIAN MKUHAR NKTICK QBROBOT TTRIP
BCDIV CTREE KMIN MOVE12 NKTRIO QBSCHOOL TWO
BEADSNB CUTSEQS KPLANK MPRIME NOIXICH QBSELECT TWOBLACK
BFCHAL CWAY KQUERY MSE06H NTHUGE QBSEQ TWOSUM
BGMINE DGOLD KSEQ1 MSE07B NTPFECT QBSQUARE V11WATER
BGSTRING DHEXP KTUAN MTOTALF NTSEQ QBSTR V8SCORE
BIGNUM DHGARDEN KWAY MTWALK NTTREE QBTICKET VBF1
BINLADEN DHLOCO LATGACH MULONE NUMBER QBTRANS VBF2
BINPACK DISNEY1 LATGACH4 MYSTERY NUMCON QBTREEK VBGRASS
BLGEN DISNEY2 LCA NDCCARD ONE4EVER QHROAD VBOARD
BONES DQUERY LCS2X NEAREST ORDERSET QMAX VCOWFLIX
BONGDA DRASHOOT LEM NETACCEL PALINY QMAX2 VDANGER
BONUS DTDOI LEM2 NK05DSRT PBCDEM QTGIFT1 VECTOR
BONUS13 DTKSUB LEM3 NK2MFS PBCDIV QTREE3 VMBW
BWPOINTS DTTUI1 LEM6 NKABD PBCPOINT QTSEQ VMGOLD
C11BC2 ELEVATOR LIGHT NKBM PBCSEQ QVSICK VMRESTO
C11CAVE ENET LINEGAME NKBUS PBCWATER REC04 VMRR
C11FBR FERRIES LIQ NKCABLE PBCWAYS REVAMP VMSORT
C11ID FINDNUM LIS NKCITY PBCWRI RIDDLE VMUNCH
C11KM FIRS LITES NKCNT1 PCIRCLE ROADS VOLIS
C11PASS FLOW1 LNACS NKCOMP PCYCLE ROTATION VOSLIS
C11PNUM FLOYD LQDFARM NKDIVSEQ PERIODNB SAFENET2 VOSSEVEN
C11PRIME FWATER LQDGONME NKFLOW PNUMBER SBOOST VOSTOUR
C11SEQ GRAPH_ LUBENICA NKGUARD POST SEARCH VOTREE
C11SEQ3 GSS M00PAIR NKH PTQMSEQ SEARCH1 VRATF
C11STR2 HAF1 M3TILE NKINV PTRANG SEC VSTEPS
C11SUM HEAP1 MACHINE NKJUMP PVOI14_1 SEQ198 WCALC
C11TRCNT HIREHP MATCH1 NKLEAGUE PVOI14_3 SIGNAL WORDCNT
C11WATER HIWAY MATCH2 NKLETTER PVOI14_4 SNAD XUCXAC
CAR HSPC14J MAUGIAO NKLINEUP PVOI14_5 SPSEQ YUGI
CBUYING HUGEKNAP MAXARR1 NKLP PWALK STABLE ZABAVA
CENTRE28 ILSBIN MDOLLS NKLUCK QBBISHOP STEEL
CHAIN2 INCVN MELE2 NKMAXSEQ QBBUILD STNODE

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

HELPPM MSTICK QTREEX VUKVN
LABUDOVI OWN2 TRAPEZOI
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.