Đinh Văn Đức

@ducky94tb

Viet Nam, Ha Noi

Institution: Kinh

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

BCDIV QBMAX
CHAIN2 QMAX
CTAIN SEC
GRAPH_ SUBSTR
HEAP1 TJALG
MBEEWALK VSTEPS
PIZZALOC

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BLOPER2 MTWALK
COIN34
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.