Dương Quốc Hưng

@dqhungdl

Viet Nam, Đà Lạt

Institution: THPT Thăng Long

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB CHESSCBG KDEL MPRIME NKTICK QBSQUARE VMCOMP
ADS CHNREST KDIFF MPRIME1 NKTOSS QBSTR VMDAOBIT
AMSSEQ CINEMA KGSS MRECAMAN NKTREE QMAX VMGOLD
ANT CMP KINV MSE06H NKTRIO QMAX2 VMLP
AREA COIN34 KKDD MSE07B NOIXICH QUAD VMLSEQ
AREATRI COLOREC KMIN MSTICK NTSEQ QUEENNB VMPIZZA
ASSIGN1 COMNET KPLANK MTREE NTTREE RBULL VMQUABEO
AUCTION COND KQUERY MTWALK NUCLEAR REFORM VMRR
AZNET COUNTCBG KVIP MULONE NUMBER REGIONS VMSALARY
BALLGMVN COUNTPL LABUDOVI MYSTERY NUMBERS REVAMP VMSORT
BARICAVN COWGIRL LASCALE NBFA NUMCON ROADS VMSWAP
BASEH CPPSET LATGACH NBFM ONE4EVER ROBOCON VMUNCH
BCDIV CRATE LATGACH4 NDCCARD OPTCUT ROTATION VO17LAN
BCHESS CREC01 LCA NK2MFS ORDERSET SAFENET2 VO17PHD
BEADSNB CROSS12 LCS2X NKABD PALINY SEARCH VO17SORT
BFCHAL CRYPTKEY LEM3 NKBM PARIGAME SEC VO17TV
BGBOARD CTNBULLS LEM6 NKBUS PBCDIV SEQ198 VO17XXX
BGMAGIC CTREE LINEGAME NKCABLE PBCSEQ SHHV VOBIGNUM
BGMINE DHEXP LIQ NKCARD PBCWATER SKWLTH VOBOARD2
BIGNUM DHLOCO LIS NKCITY PCIRCLE SPSEQ VOCACTUS
BINLADEN DHRECT LITES NKDEC PIZZALOC STMERGE VOCARD
BLAND DHTABLE LKNIGHT NKDIVSEQ PNUMBER STNODE VODEFEND
BLGEN DHTABLE2 LNACS NKFLOW POST STONE1 VODIVIDE
BLOPER DIGIT0 LQDGONME NKGOLF POST3 SUBSTR VODONCAY
BONES DQUERY LTPMSEQ NKGUARD POTATO SUMXOR VOEASY
BONUS DTDOI LUBENICA NKINV PTRANG TAYTRUC VOGAME
BONUS13 DTTUI1 LUCKYNUM NKJUMP PTREE TCDFZ VOGCDSUM
BWPOINTS ELEVATOR M00PAIR NKLAND PWALK TFIELD VOIEXAM
C11ANT2 ETF M3TILE NKLEAGUE PWRFAIL THEME VOITSORT
C11BC2 FBRICK MARS NKLETTER PYRAMID2 TJALG VOLAND
C11BEAU FIBVAL MATCH1 NKLINEUP QBAGENTS TRAFFICN VOLIGHTS
C11CAVE FIRS MATCH2 NKLP QBBISHOP TRAVEL12 VOLIS
C11ID FLOYD MAXARR1 NKLUCK QBBUILD TRIBE VOMARBLE
C11KM FWATER MCITYHAL NKMAXSEQ QBDIVSEQ TWO VOMARIO
C11PAIRS GARDEN25 MCLEAN NKMINES QBGAME TWOSAT VOMOVREC
C11PRIME GRAPH_ MCOINS NKMOBILE QBHEAP TWOSUM VORAIN
C11ROOKS GSS MDOLLS NKNUMFRE QBHV V11WATER VOROOM
C11SEQ HAM12 MESSAGE NKONEARC QBMARKET V8ORG VOSCAL
C11SEQ3 HEAP1 MESSAGE1 NKPALIN QBMAX V8SCORE VOSTR
C11SUM HELPPM MINCOST NKPATH QBMSEQ VBF1 VOTREE
C11TRCNT HSPC14A MINCUT NKPOLICE QBMST VBF2 VOXOR
CAPITAL HSPC14I MINK NKPOLY QBPAL VBGRASS VRATF
CAR HSPC14J MINROAD NKPOS QBPOINT VBOARD VSTEPS
CATALAN INCVN MLASERP NKREZ QBRECT VCOLDWAT VUKVN
CBUYING INSUL MMASS NKSEQ QBSCHOOL VCOWFLIX WEATHER
CENTRE28 IOIBIN MMAXPER NKSGAME QBSEGPAR VDANGER WIFI
CHAIN2 KAGAIN MOVE12 NKTARDY QBSELECT VECTOR WORDCNT
CHEAT KCOIN MPILOT NKTEAM QBSEQ VMBW

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

METERAIN NK05ORDR POWER
NEAREST NKBRACKE SETNJA
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.