Dung Le

@dle8

Viet Nam, Hanoi

Institution: University of Rochester

AI enthusiast.

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB CROSS12 LASCALE MILITARY NKPALIN QBRECT TOURS13
AMSSEQ DHFRBUS LATGACH MINK NKPOLICE QBROBOT TRAFFICN
AUCTION DHSERV LATGACH4 MIXUP2 NKRACING QBSCHOOL TRAVEL12
BAOVE DQUERY LCA MMASS NKREZ QBSELECT TREAT
BESTSPOT DTOGRADA LEM3 MOVE12 NKSGAME QBSEQ TTRIP
BINLADEN DTTUI1 LIGHT MPILOT NKTARDY QBSQUARE TWO
BONES ETF LINEGAME MPRIME NKTICK QBSTR V8ORG
BONUS FIBVAL LIQ MSE07B NKTOSS QHROAD V8SCORE
BWPOINTS FLOYD LIS MTREE NKTREE QMAX V8SORT
C11BC2 FOCUS LITES MTWALK NKTRIO QMAX2 VBF2
C11CAVE FWATER LQDDIV NDCCARD NTPFECT RAYGUN VBGRASS
C11POST GONDOR LTPMSEQ NETACCEL NTTREE REVAMP VCOLDWAT
C11SEQ GRAPH_ LUBENICA NKBRACKE NUMBER ROADS VCOWFLIX
C11STR2 GSS LUCKYNUM NKBUILD OTOCI ROBOCON VDANGER
CAR HAM12 M3TILE NKCABLE PBCFIBO SEC VMATRIX
CENTRE28 HEAP1 MATCH1 NKCITY PBCGANGS SEQ198 VMRR
CHAIN2 HIWAY MAUGIAO NKDEC PIZZALOC SHHV VMSORT
CHEAT HSPC14J MAXARR1 NKDIVSEQ PNUMBER SPSEQ VMST
CHEER INCVN MCARDS NKFLOW POST STNODE VMUNCH
CHESSCBG INSUL MCHAOS NKGUARD POST3 STONE1 VOSTR
CMP IOIBIN MCOINS NKINV POWER SUBSTR VOTREE
COIN34 KAGAIN MDOLLS NKJUMP PRAVO SUMXOR VRATF
COUNTCBG KBUILD MECUNG NKLEAGUE PWALK TCDFZ VSTEPS
COWGIRL KINV MELE2 NKLINEUP PWRFAIL THBAC WEATHER
CPPSET KQUERY MESSAGE NKMAXSEQ QBHEAP THEME XAYNHA
CRITICAL KWAY METERAIN NKONEARC QBMST TJALG YUGI

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

CRATE DTDOI HEADQRT MSTICK QBBUILD WORDCNT
CTREE ELEVATOR MCLEAN NKTABLE QBTRANS
DISNEY1 FMATCH MINCOST NPR SUMS
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.