Nguyen Duc Minh

@codybank_789

Viet Nam, Hanoi

Institution: Hanoi-Amsterdam High School

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB CMP KBUILD MCITYHAL NKMAXSEQ PVOI14_2 STRAVEL
ADS COIN34 KDEL MCONVOI NKMOBILE PVOI14_5 SUBSTR
AMSSEQ COUNTCBG KDIFF MDOLLS NKNL PWALK SUMXOR
AREA COUNTPL KGSS MEDIAN NKNUMFRE PWRFAIL TFIELD
AUCTION COWGIRL KHISTORY MESSAGE NKPALIN QBBISHOP THREE
BARICAVN CRATE KINV METERAIN NKPANO QBBUILD TJALG
BASEH CRUELL KMEDIAN MINCUT NKPOLICE QBDIVSEQ TNHWIFI
BCDIV CRYPTKEY KMIN MINK NKPOLY QBHEAP TOPALIN
BEADSNB CTNBULLS KNIGHTS1 MINMOVE NKRACING QBMARKET TPINCD
BGBOARD CUTSEG KPLANK MIXUP2 NKREZ QBMAX TPTICKET
BIGNUM CVPDROME KQUERY MJOURNEY NKSEQ QBMOUSE TRAFFICN
BINARY DAMAGE KQUERY2 MKFLAGS NKSGAME QBMSEQ TREAT
BINARY2 DIGIT0 KSEQ1 MLASERP NKSTEP QBPOINT TRIPHP
BINLADEN DISNEY2 KTOUR MMASS NKTEAM QBRECT TTRAVEL
BINPACK DIVSEQQ KVIP MMAXPER NKTICK QBROBOT UPGRANET
BINTREE DQUERY LATGACH MOVE12 NKTREE QBSCHOOL V11WATER
BLAND DRASHOOT LATGACH4 MPRIME NKTRIO QBSEQ V8ORG
BONES DTOGRADA LCS2X MPRIME1 NOIXICH QBSQUARE V8SCORE
BONUS EGG LEM2 MPYRAMID NOTE QBSTR V8SORT
BRACKET EQSTR LEM3 MRECAMAN NTPFECT QBTICKET VBGRASS
BRIDGES ETF LEM5 MREPLBRC NTSEQ QMAX VBOARD
BWGAME FIBVAL LEM6 MSE06H NTTREE QMAX2 VCOLDWAT
BWPOINTS FIRS LIGHT MSTICK NUCLEAR QMAX3VN VCOWFLIX
C11BC2 FLOYD LIGHTS MTREE NUMBER QMAX4 VDANGER
C11BEAU FMATCH LINEGAME MULONE NUMCON QTDIVSEQ VECTOR
C11CAVE FOCUS LIQ MYSTERY ONE4EVER QTSEQ VMBW
C11DK1 FSELECT LIS NDCCARD ORDERSET QUEENNB VMCOMP
C11HUM FWATER LNACS NETACCEL PBCDEM RAYGUN VMREL6
C11PAIRS GONDOR LQDDIV NETWRKNB PBCGANGS REFORM VMRR
C11SEQ GPMB LQDGONME NK05DSRT PBCISPIS REVAMP VMSORT
C11SEQ3 GRAPH_ LQDXEUI NKABD PBCSEQ ROADS VMUNCH
C11STR2 GROUP LTPMSEQ NKBAS PCIRCLE ROCKS VNCUT
C11TRCNT GSS LUBENICA NKBUILD PCYCLE ROTATION VNEMPIRE
C11XOA HAF1 LUCKYNUM NKCABLE PERIODNB SAFENET2 VOBRACK
CAR HBTLCA M3TILE NKCITY PERNALTY SCOLLECT VODIVIDE
CATALAN HEAP1 MATCH1 NKCNT1 PKADKP SEARCH VOGAME
CBUYING HIREHP MATCH2 NKDIVSEQ PKGROUP SEARCH1 VOITSORT
CENTRE28 HOUSES MAXARR1 NKH PLACE SHHV VOLIS
CHAIN2 ILSMATH MAXNUM NKINV PNUMBER SHTH VOPLANE
CHEAT INCVN MBEEWALK NKJUMP POST SKWLTH VOSMAXK
CHEER INSUL MBIPALIN NKLEAVES POST3 SOPENP VOXOR
CHESSCBG IOIBIN MBLAST NKLETTER POWER SPBINARY VRATF
CHNREST JEWELNB MBUS NKLINEUP PRODUCT SPSEQ VSTEPS
CINEMA KAGAIN MCHAOS NKLP PTRANG STABLE WORDCNT

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

C11STR CTREE OPTCUT QTREEV
CRECT DBRACKET PYRAMID2
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.