Đinh Việt Anh

@clevic56

Viet Nam, Nam Định

Institution: THPT chuyên Lê Hồng Phong

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB CHAIN2 FIRS LEM4 NKCITY PCYCLE SPSEQ
AMSSEQ CHESSCBG FLOYD LGAME NKDIVSEQ PERIODNB STABLE
ASSIGN1 CLOCK FOCUS LINEGAME NKFLOW PIZZALOC STNODE
AUCTION CMP FSELECT LIS NKGIFTS POST SUBSTR
AZNET COIN34 FWATER LITES NKGOLF PTQMSEQ TFIELD
BAOVE COLOREC GPMB LNACS NKGUARD PTRANG TJALG
BGBOARD COUNTCBG GRAPH_ LQDDIV NKINV PVOI14_2 TNHTEST
BGMAGIC CPPSET GSS LQDGONME NKJUMP QBBISHOP TOURS13
BGSTRING CRATE HAM12 LQDXEUI NKLINEUP QBDIVSEQ TRAFFICN
BINLADEN CREC01 HBTLAST LUCKY13 NKLP QBMAX TRAVEL12
BONES CRITICAL HEAP1 LUCKYNUM NKMAXSEQ QBMSEQ V8ORG
BONGDA CROSS12 HELPPM MATCH1 NKMOBILE QBMST V8SCORE
BONUS CRYPTKEY HIREHP MAXARR1 NKNUMFRE QBPAL VBGRASS
BONUS13 CTREE HOUSES MBLAST NKPALIN QBRECT VCOWFLIX
BWPOINTS CVPDROME HSPC14F MBUS NKPATH QBROBOT VECTOR
C11BC2 DHEXP INSUL MCARDS NKPOLICE QBSCHOOL VMCOMP
C11CAVE DHFUNC INTEGER7 MCHAOS NKRACING QBSELECT VMDAOBIT
C11CIR DHGARDEN IOIBIN MDOLLS NKREZ QBSEQ VMRR
C11DOLL DHLEXP KAGAIN MESSAGE NKSEQ QBSTR VMUNCH
C11ID DHLOCK KDIFF MESSAGE1 NKSGAME QBTICKET VNCUT
C11KM DHLOCO KGSS MINCUT NKTEAM QMAX VNEMPIRE
C11PAIRS DHRECT KINGDOM MINK NKTEST QMAX2 VO17SORT
C11PIPI DHSERV KINV MINROAD NKTICK RAOVUON VOLIS
C11PNUM DHTABLE KKDD MMAXPER NSRAIL REFORM VOTREE
C11SEQ DHTABLE2 KMEDIAN MORSEDEC NTSEQ REVAMP VOXOR
C11SEQ3 DQUERY KMIN MSE06H NTTREE RIDERHP VPDOMINO
C11STR2 DTDOI KQUERY MSE07B NUMBER ROADS VSTEPS
C11TRCNT DTTUI1 KQUERY2 MSTICK NUMCON ROBOCON VUKVN
CAR DTTUI2 LATGACH4 NDCCARD ORDERSET SAFENET2 WCALC
CATALAN DUGOVI LCA NETACCEL PALINY SEC WEATHER
CATGO ELEVATOR LCS2X NKBM PBCGANGS SHHV XAYNHA
CBUYING EQSTR LEM NKBRACKE PBCSEQ SKWLTH YPKTH
CENTRE28 FINDNUM LEM3 NKCABLE PBCWRI SNAD ZABAVA

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

AREA CHEAT NEAREST WORDCNT
BLOPER MTREE QBHEAP
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.