Toàn Nguyễn

@cbl_toantt4

Viet Nam, Ho Chi Minh City

Institution: Binh Long Specialized And Gifted Highschool

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB CPPSET INSUL MELE2 NKMINES QBBISHOP STABLE
ADS CRATE IOIBIN MELE3 NKNUMFRE QBBUILD STNODE
ALADDIN CREC01 JEWELNB MESSAGE NKONEARC QBCOND STRANGE
AMSSEQ CRECT KAGAIN METERAIN NKPALIN QBDIVSEQ SUBSTR
AREA CRITICAL KANDP MILITARY NKPATH QBGAME SUMS
AUCTION CTAIN KBUILD MINCUT NKPOLICE QBHEAP SUMXOR
BARICAVN CTNBULLS KDEL MINK NKPOS QBHV TCDFZ
BCDIV DGOLD KINV MMATRIX NKREZ QBMAX THEME
BEADSNB DHEXP KMEDIAN MPILOT NKSGAME QBMSEQ TJALG
BINARY DHFRBUS KMIN MPRIME1 NKTABLE QBMST TOTALODD
BLGEN DHLOCK KPLANK MSE07B NKTEST QBRECT TREAT
BOB DHLOCO KQUERY MTREE NKTICK QBSCHOOL TWOOPERS
BONES DHRECT KRECT MULONE NOIXICH QBSELECT TWOSAT
BONUS DHTABLE KSPREE MZVRK NTPFECT QBSEQ TWOSUM
BONUS13 DHTABLE2 LATGACH NDCCARD NTSEQ QBSQUARE UPGRANET
C11CAVE DISNEY1 LATGACH2 NEAREST NUCLEAR QBSTR V11WATER
C11DK1 DOMINO88 LATGACH4 NHREMIND NUMBER QBTICKET V8ORG
C11PNUM DTDOI LAZYCOWS NKA1 NUMCON QHROAD V8SCORE
C11SEQ DTGAME LCS2X NKABD OPTCUT QMAX VBGRASS
C11SEQ3 DTTUI1 LEM3 NKBRACKE PAGAIN QMAX2 VCOWFLIX
C11STR2 DTTUI2 LINEGAME NKBUS PARIGAME QUAD VDANGER
C11SUM EGG LIQ NKBUSD PBCDIV RECTP VECTOR
C11TRCNT FINDNUM LIS NKCABLE PBCWATER RIDDLE VMMTFIVE
C11WATER FLOYD LITES NKCARD PCIRCLE ROADS VMSALARY
CAR FWATER LQDDIV NKCITY PCYCLE ROBOCON VMSORT
CBUYING GRAPH_ LQDGONME NKEDIT PERIODNB ROTATION VMSUDOKU
CENTRE28 GSS LSTAR NKFLOW PIZZALOC SAFENET2 VMUNCH
CHEAT HAOI6000 LUBENICA NKGOLF PLACE SEARCH VOJLEV
CHESSCBG HBTLCA M00PAIR NKGUARD PNUMBER SEQ198 VOS2SUM
CLOCK HEADQRT MAXARR1 NKINV POST SHHV VOSTR
CMP HEAP1 MBEEWALK NKJUMP POST3 SHTH VOTREE
COIN34 HIREHP MBIPALIN NKLEAVES POWER SMARTDOG VRATF
COLOREC HOUSES MCLONUM NKLETTER PRODUCT SOPENP VSTEPS
COND HSPC14D MECUNG NKLEXIC PTRANG SPBINARY WEATHER
COUNTCBG HSPC14I MEDIAN NKLINEUP PWALK SPSEQ ZABAVA

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BALLGAME C11KM HELPPM LUCKYNUM MTWALK QBTRANS
BAOVE CARDS KQUERY2 MCARDS NKTRIO SHCH
BINARY2 GOLD LABUDOVI MDOLLS ONBRIDGE TRIANGLE
BLOPER HCN2 LNACS MTRIAREA PTQMSEQ VOJUSER
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.