Toàn Nguyễn

@cbl_toantt4

Viet Nam, Ho Chi Minh City

Institution: Binh Long Specialized And Gifted Highschool

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB COND HSPC14I MELE2 NKNUMFRE QBBUILD STRANGE
ADS COUNTCBG INSUL MELE3 NKONEARC QBCOND SUBSTR
ALADDIN CPPSET IOIBIN MESSAGE NKPALIN QBDIVSEQ SUMS
AMSSEQ CRATE JEWELNB METERAIN NKPATH QBGAME SUMXOR
AREA CREC01 KAGAIN MILITARY NKPOLICE QBHEAP TCDFZ
AUCTION CRECT KANDP MINCUT NKPOS QBHV THEME
BAOVE CRITICAL KBUILD MINK NKREZ QBMAX TJALG
BARICAVN CTAIN KDEL MMATRIX NKSGAME QBMSEQ TOTALODD
BCDIV CTNBULLS KINV MPILOT NKTABLE QBMST TREAT
BEADSNB DGOLD KMEDIAN MPRIME1 NKTEST QBRECT TWOOPERS
BINARY DHEXP KMIN MSE07B NKTICK QBSCHOOL TWOSAT
BLGEN DHFRBUS KPLANK MTREE NOIXICH QBSELECT TWOSUM
BOB DHLOCK KQUERY MULONE NTPFECT QBSEQ UPGRANET
BONES DHLOCO KRECT MZVRK NTSEQ QBSQUARE V11WATER
BONUS DHRECT KSPREE NDCCARD NUCLEAR QBSTR V8ORG
BONUS13 DHTABLE LATGACH NEAREST NUMBER QBTICKET V8SCORE
BRACKET DHTABLE2 LATGACH2 NHREMIND NUMCON QHROAD VBGRASS
BWPOINTS DISNEY1 LATGACH4 NKA1 OPTCUT QMAX VCOWFLIX
C11CAVE DOMINO88 LAZYCOWS NKABD PAGAIN QMAX2 VDANGER
C11DK1 DTDOI LCS2X NKBRACKE PALINY QUAD VECTOR
C11PNUM DTGAME LEM3 NKBUS PARIGAME RECTP VMMTFIVE
C11SEQ DTTUI1 LINEGAME NKBUSD PBCDIV RIDDLE VMSALARY
C11SEQ3 DTTUI2 LIQ NKCABLE PBCWATER ROADS VMSORT
C11STR2 EGG LIS NKCARD PCIRCLE ROBOCON VMSUDOKU
C11SUM FINDNUM LITES NKCITY PCYCLE ROTATION VMUNCH
C11TRCNT FLOYD LQDDIV NKEDIT PERIODNB SAFENET2 VOJLEV
C11WATER FWATER LQDGONME NKFLOW PIZZALOC SEARCH VOS2SUM
CAR GRAPH_ LSTAR NKGOLF PLACE SEQ198 VOSTR
CBUYING GSS LUBENICA NKGUARD PNUMBER SHHV VOTREE
CENTRE28 HAOI6000 M00PAIR NKINV POST SHTH VRATF
CHEAT HBTLCA MAXARR1 NKJUMP POST3 SMARTDOG VSTEPS
CHESSCBG HEADQRT MBEEWALK NKLEAVES POWER SOPENP WEATHER
CLOCK HEAP1 MBIPALIN NKLETTER PRODUCT SPBINARY ZABAVA
CMP HIREHP MCLONUM NKLEXIC PTRANG SPSEQ
COIN34 HOUSES MECUNG NKLINEUP PWALK STABLE
COLOREC HSPC14D MEDIAN NKMINES QBBISHOP STNODE

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BALLGAME CARDS KQUERY2 MCARDS NKTRIO SHCH
BINARY2 GOLD LABUDOVI MDOLLS ONBRIDGE TRIANGLE
BLOPER HCN2 LNACS MTRIAREA PTQMSEQ VOJUSER
C11KM HELPPM LUCKYNUM MTWALK QBTRANS
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.