Thành Bùi

@bu1th4nh

Viet Nam, Thái Bình

Institution: THPT Chuyên Thái Bình

A student in Thai Binh Gifted High School.

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB CHAIN2 GCDSUM MBEEWALK NKLETTER PVOI14_5 SUBSTR
ADS CHEAT GOLD MBLAST NKLINEUP PWALK SUMS
AMSSEQ CHEER GONDOR MCARDS NKMOBILE PWRFAIL TCDFZ
AREA CHNTOWER GRAPH_ MCLEAN NKNUMFRE QBAGENTS TFIELD
ASSIGN1 CLEAR GSS MDIGITS2 NKONEARC QBBUILD THEME
AUCTION CMP HAM12 MDOLLS NKPALIN QBDIVSEQ TJALG
AZNET COIN34 HAOI6000 MELE2 NKPATH QBGAME TOURS13
BALLGMVN COLLECT HEADQRT MESSAGE NKPOLICE QBHEAP TRAFFICN
BASEH COLOREC HEAP1 MESSAGE1 NKPOS QBHV TRAINING
BCDIV COMNET HUGEKNAP METERAIN NKRACING QBMAX TRAVEL12
BEADSNB COWGIRL ILSBIN MILITARY NKREZ QBMSEQ TREELINE
BESTSPOT CPPSET INSUL MINCUT NKSEQ QBMST TTRIP
BFCHAL CRATE IOIBIN MINK NKSEV QBPAL UPGRANET
BIGNUM CREC01 JOBSET MINROAD NKSGAME QBPOINT V8ORG
BINARY2 CRITICAL KAGAIN MIXUP2 NKTEAM QBRECT V8SCORE
BINLADEN CROSS12 KANDP MMASS NKTICK QBROBOT V8SORT
BLGEN CRYPTKEY KBUILD MMOD29 NKTRIO QBSCHOOL VBF1
BONES CTAIN KCOLLECT MOVE12 NOTE QBSEGPAR VBF2
BONUS CTREE KGSS MPILOT NPR QBSELECT VBGRASS
BONUS13 CWAY KINGDOM MSE07B NTSEQ QBSEQ VBOARD
BWPOINTS DAMAGE KINV MSTICK NUCLEAR QBSQUARE VCOLDWAT
C11ANT2 DHEXP KMIN MTELE NUMBER QBSTR VCOWFLIX
C11BC1 DHFRBUS KPLANK MTWALK NUMCON QBTICKET VDANGER
C11BC2 DHFUNC KQUERY MULONE ONE4EVER QHROAD VECTOR
C11BEAU DHLOCK LABUDOVI MYSTERY OPTCUT QMAX VKNIGHTS
C11CAL DHLOCO LATGACH NBFA ORDERSET QMAX2 VMDAOBIT
C11CAVE DHRECT LATGACH4 NBFD ORGAN REFORM VMRESTO
C11CUT DHSERV LCS2X NBFM PA06ANT REVAMP VMRR
C11ID DHTABLE LEM1 NDCCARD PALINY ROADS VMSQUARE
C11KM DISNEY1 LEM3 NEAREST PARIGAME ROBOCON VMUNCH
C11PAIRS DQUERY LINEGAME NETACCEL PBCGANGS ROTATION VNEMPIRE
C11PF DTDOI LIQ NK05DSRT PBCPOINT SAFENET2 VO17PHD
C11PRIME DTTUI1 LIS NKABD PBCSEQ SEC VODIVIDE
C11SEQ DTTUI2 LNACS NKBM PBCWATER SEQ198 VODONCAY
C11SEQ3 ELEVATOR LTPMSEQ NKCABLE PCYCLE SHCH VOIEXAM
C11STR2 ETF LUBENICA NKCITY PERIODNB SHHV VOSTR
C11SUM FBRICK LUCKYNUM NKFLOW PIZZALOC SHTH VRATF
C11TRCNT FIBVAL M3TILE NKGOLF PNUMBER SPBINARY VSTEPS
C11WATER FIRS MATCH1 NKGUARD POST SPSEQ WEATHER
CAR FLOYD MATCH2 NKINV POST2 STABLE XMAS
CATGO FMATCH MAUGIAO NKJUMP POST3 STMERGE YUGI
CBUYING FSELECT MAXARR1 NKLEAGUE PTRANG STNODE
CENTRE28 FWATER MAXCUB NKLEAVES PTREE STONE1

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

DTKSUB POSLOZI
LIS2VN STRHFI
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.