Thành Bùi

@bu1th4nh

Viet Nam, Thái Bình

Institution: THPT Chuyên Thái Bình

A student in Thai Binh Gifted High School.

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB CENTRE28 FSELECT MAUGIAO NKJUMP POST3 STNODE
ADS CHAIN2 FWATER MAXARR1 NKLEAGUE PTRANG STONE1
AMSSEQ CHEAT GCDSUM MAXCUB NKLETTER PVOI14_5 SUBSTR
AREA CHEER GOLD MBEEWALK NKLINEUP PWALK SUMS
ASSIGN1 CHNTOWER GONDOR MBLAST NKMOBILE PWRFAIL TCDFZ
AUCTION CLEAR GRAPH_ MCARDS NKNUMFRE QBAGENTS TFIELD
AZNET CMP GSS MCLEAN NKONEARC QBBUILD THEME
BALLGMVN COIN34 HAM12 MDIGITS2 NKPALIN QBDIVSEQ TJALG
BASEH COLLECT HAOI6000 MDOLLS NKPATH QBGAME TOURS13
BCDIV COLOREC HEADQRT MELE2 NKPOLICE QBHEAP TRAFFICN
BEADSNB COMNET HEAP1 MESSAGE NKPOS QBHV TRAINING
BESTSPOT COWGIRL HUGEKNAP MESSAGE1 NKRACING QBMAX TRAVEL12
BFCHAL CPPSET ILSBIN METERAIN NKREZ QBMSEQ TREELINE
BIGNUM CRATE INSUL MILITARY NKSEQ QBMST TTRIP
BINARY2 CREC01 IOIBIN MINCUT NKSEV QBPAL UPGRANET
BINLADEN CRITICAL JOBSET MINK NKSGAME QBPOINT V8ORG
BLGEN CROSS12 KAGAIN MINROAD NKTEAM QBRECT V8SCORE
BONES CRYPTKEY KANDP MIXUP2 NKTICK QBROBOT V8SORT
BONUS CTAIN KBUILD MMASS NKTRIO QBSCHOOL VBF1
BONUS13 CTREE KCOLLECT MMOD29 NOTE QBSEGPAR VBF2
BWPOINTS CWAY KGSS MOVE12 NPR QBSELECT VBGRASS
C11ANT2 DAMAGE KINGDOM MPILOT NTSEQ QBSEQ VBOARD
C11BC1 DHEXP KINV MSE07B NUCLEAR QBSQUARE VCOLDWAT
C11BC2 DHFRBUS KMIN MSTICK NUMBER QBSTR VCOWFLIX
C11BEAU DHFUNC KPLANK MTELE NUMCON QBTICKET VDANGER
C11CAL DHLOCK KQUERY MTWALK ONE4EVER QHROAD VECTOR
C11CAVE DHLOCO LABUDOVI MULONE OPTCUT QMAX VKNIGHTS
C11CUT DHRECT LATGACH MYSTERY ORDERSET QMAX2 VMDAOBIT
C11ID DHSERV LATGACH4 NBFA ORGAN REFORM VMRESTO
C11KM DHTABLE LCS2X NBFD PA06ANT REVAMP VMRR
C11PAIRS DISNEY1 LEM1 NBFM PALINY ROADS VMSQUARE
C11PF DQUERY LEM3 NDCCARD PARIGAME ROBOCON VMUNCH
C11PRIME DTDOI LINEGAME NETACCEL PBCGANGS ROTATION VNEMPIRE
C11SEQ DTTUI1 LIQ NK05DSRT PBCPOINT SAFENET2 VO17PHD
C11SEQ3 DTTUI2 LIS NKABD PBCSEQ SEC VODIVIDE
C11STR2 ELEVATOR LNACS NKBM PBCWATER SHCH VOSTR
C11SUM ETF LTPMSEQ NKCABLE PCYCLE SHHV VRATF
C11TRCNT FBRICK LUBENICA NKCITY PERIODNB SHTH VSTEPS
C11WATER FIBVAL LUCKYNUM NKFLOW PIZZALOC SPBINARY WEATHER
CAR FIRS M3TILE NKGOLF PNUMBER SPSEQ XMAS
CATGO FLOYD MATCH1 NKGUARD POST STABLE YUGI
CBUYING FMATCH MATCH2 NKINV POST2 STMERGE

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

DTKSUB NEAREST STRHFI
LIS2VN POSLOZI
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.