Thành Bùi

@bu1th4nh

Viet Nam, Thái Bình

Institution: THPT Chuyên Thái Bình

A student in Thai Binh Gifted High School.

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB CHEAT GONDOR MBLAST NKLINEUP PWALK STNODE
ADS CHEER GRAPH_ MCARDS NKMAXSEQ PWRFAIL STONE1
AMSSEQ CHNTOWER GROUP MCLEAN NKMOBILE QBAGENTS SUBSTR
AREA CLEAR GSS MDIGITS2 NKNUMFRE QBBUILD SUMS
ASSIGN1 CMP HAM12 MDOLLS NKONEARC QBDIVSEQ TCDFZ
AUCTION COIN34 HAOI6000 MELE2 NKPALIN QBGAME TFIELD
AZNET COLLECT HEADQRT MESSAGE NKPARITY QBHEAP THEME
BALLGMVN COLOREC HEAP1 MESSAGE1 NKPATH QBHV TJALG
BASEH COMNET HUGEKNAP METERAIN NKPOLICE QBMAX TOURS13
BCDIV COWGIRL ILSBIN MILITARY NKPOS QBMSEQ TRAFFICN
BEADSNB CPPSET INSUL MINCUT NKRACING QBMST TRAINING
BESTSPOT CRATE IOIBIN MINK NKREZ QBPAL TRAVEL12
BFCHAL CREC01 JOBSET MINROAD NKSEQ QBPOINT TREELINE
BIGNUM CRITICAL KAGAIN MIXUP2 NKSEV QBRECT TTRIP
BINARY2 CROSS12 KANDP MMASS NKSGAME QBROBOT UPGRANET
BINLADEN CRYPTKEY KBUILD MMOD29 NKTEAM QBSCHOOL V8ORG
BLGEN CTAIN KCOLLECT MOVE12 NKTICK QBSEGPAR V8SCORE
BONES CTREE KGSS MPILOT NKTRIO QBSELECT V8SORT
BONUS CWAY KINGDOM MPRIME NOTE QBSEQ VBF1
BONUS13 DAMAGE KINV MSE07B NPR QBSQUARE VBF2
BWPOINTS DHEXP KMIN MSTICK NTSEQ QBSTR VBGRASS
C11ANT2 DHFRBUS KPLANK MTELE NUCLEAR QBTICKET VBOARD
C11BC1 DHFUNC KQUERY MTRIAREA NUMBER QHROAD VCOLDWAT
C11BC2 DHLOCK LABUDOVI MTWALK NUMCON QMAX VCOWFLIX
C11BEAU DHLOCO LATGACH MULONE ONE4EVER QMAX2 VDANGER
C11CAL DHRECT LATGACH4 MYSTERY OPTCUT QMAX3VN VECTOR
C11CAVE DHSERV LCA NBFA ORDERSET QMAX4 VKNIGHTS
C11CUT DHTABLE LCS2X NBFD ORGAN QOS VMDAOBIT
C11ID DISNEY1 LEM1 NBFM PA06ANT QTREE3 VMRESTO
C11KM DQUERY LEM3 NDCCARD PALINY QTREEX VMRR
C11PAIRS DTDOI LINEGAME NEAREST PARIGAME REFORM VMSQUARE
C11PF DTKSUB LIQ NETACCEL PBCGANGS REVAMP VMUNCH
C11PRIME DTTUI1 LIS NK05DSRT PBCPOINT ROADS VNEMPIRE
C11SEQ DTTUI2 LIS2VN NKABD PBCSEQ ROBOCON VO17PHD
C11SEQ3 ELEVATOR LNACS NKBM PBCWATER ROTATION VODIVIDE
C11STR2 ETF LTPMSEQ NKCABLE PCYCLE SAFENET2 VODONCAY
C11SUM FBRICK LUBENICA NKCITY PERIODNB SEC VOIEXAM
C11TRCNT FIBVAL LUCKYNUM NKFLOW PIZZALOC SEQ198 VOSTR
C11WATER FIRS M3TILE NKGOLF PNUMBER SHCH VOTREE
CAR FLOYD MATCH1 NKGUARD POST SHHV VRATF
CARDS FMATCH MATCH2 NKINV POST2 SHTH VSTEPS
CATGO FSELECT MAUGIAO NKJUMP POST3 SPBINARY WEATHER
CBUYING FWATER MAXARR1 NKLEAGUE PTRANG SPSEQ XMAS
CENTRE28 GCDSUM MAXCUB NKLEAVES PTREE STABLE YUGI
CHAIN2 GOLD MBEEWALK NKLETTER PVOI14_5 STMERGE

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

FLOW1 POSLOZI THTRACE
MEDQUERY STRHFI
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.