tran nam

@blackstart

Viet Nam, tphcm

Institution: cqtgroup

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ADS CHEAT HEADTAIL LSCSC NKCOMP QBBUILD TJALG
ALADDIN CHEER HEAP1 LSEA NKDIVSEQ QBCIRARC TNHTEST
AMSSEQ CHESSCBG HIREHP LSFIGHT NKEDIT QBGAME TPTICKET
ANARC09I CHNTOWER HIWAY LTPMSEQ NKGIFTS QBHV TRAFFICN
ANT CINEMA HIWAY2 LUBENICA NKGUARD QBMARKET TRAVEL12
AREA CLEAR HUGEKNAP LUCKYNUM NKH QBMAX TRICIR
AUCTION CMP ILSBIN LUYTHUA2 NKINV QBMSEQ TTRAVEL
BASEH CNMARBLE ILSMATH M00PAIR NKJUMP QBMST TTRIP
BCDIV COIN34 ILSMATH2 M3TILE NKLETTER QBPAL TWINSNOW
BFCHAL COLLECT INCVN MATCH1 NKLINEUP QBRECT TWO
BIGNUM COLOREC INKPRINT MATCH2 NKLP QBROBOT UPGRANET
BINARY2 CON INSUL MATRIX NKMOBILE QBSCHOOL V11WATER
BINLADEN COND INTEGER7 MAXARR1 NKMSG QBSELECT V8ORG
BINTREE COUNTCBG IOIBIN MAXARR2 NKNUMFRE QBSEQ V8SCORE
BONES COUNTPL ITREE MBLAST NKPALIN QBSQUARE V8SORT
BONUS CPPSET KAGAIN MCHAOS NKPATROL QBSTR VBF1
BRIDGES CRATE KCOIN MCIRGAME NKRACING QBTICKET VBF2
BUBBA1 CREC01 KCOLLECT MCITYHAL NKREZ QHROAD VBGRASS
BWPOINTS CRECT KDEL MDIGITS2 NKSEQ QMAX VBOARD
C11BC1 CT KENRE MDOLLS NKSEV QMAX2 VCOLDWAT
C11BC2 CTF KINV MEDIAN NKSGAME QMAX3VN VCOWFLIX
C11BC3 CTNBULLS KKKCT2 MELE3 NKTEAM QMAX4 VDANGER
C11CAL CVPCALEN KMEDIAN MEO NKTICK QTANCOL VECTOR
C11CAVE CWAY KMIN MESSAGE NKTRIO QTBIT VMLP
C11CIR DANCING KNIGHTS1 MINK NOIXICH QTCAL VMQPOFI
C11CUT DHCAT KPLANK MMASS NOTE QTKNAP VMQTREE
C11DK1 DIGIT KQUERY MMAXPER NPR QTLOVE VMRELATE
C11DK2 DIGIT0 KSEQ1 MMOD29 NTTREE QTLOVE2 VMSCRMBL
C11FBR DIGITS88 KTUAN MNE07 NUCLEAR QTSEQ VMSORT
C11GENIE DMAYA LASCALE MNERED NUMCON RIDDLE VMSQ
C11ID DQUERY LATGACH MPRIME OPTCUT ROADS VMSWAP
C11LOCK DRASHOOT LATGACH4 MPRIME1 ORDERSET ROPER VMTEST
C11PAIRS DSUMMITS LAZYCOWS MRECAMAN PA06ANT ROTATION VMUNCH
C11PASS DTDOI LEM1 MSE06H PARIGAME SAFENET2 VNCUT
C11PF DTGAME LEM2 MSE07B PBCDEM SALESMAN VOJLEV
C11PIPI DTTUI1 LEM3 MTRIAREA PBCDIV SEARCH VOJUSER
C11PNUM ENET LEM4 MTWALK PBCGANGS SEC VRATF
C11ROOKS EQSTR LEM6 MULONE PBCWATER SHHV VSTEPS
C11SEQ ETF LGAME MYSTERY PBCWRI SOPENP VTRI
C11SEVEN FASTEXPR LINEGAME NBFA PCIRCLE SPBINARY VTRI2
C11STR2 FBRICK LIQ NBFD PNUMBER SPSEQ WCALC
C11TOUCH FINDNUM LIS NBFM POST SQUARES WEATHER
C11TRCNT FIRS LITES NK2MFS POST3 STRANGE WORDCNT
C11WATER FLOYD LKNIGHT NKABD POWER SUBSTR XAYNHA
CAR FSELECT LNACS NKBM PRODUCT SUMS XMAS
CARDS FWATER LOTT NKBRACKE PTQMSEQ SUMXOR XYZ
CARDSHUF GCDSUM LQDFARM NKCABLE PTRANG TCOCOLOR
CBUYING GPT LQDFIBO NKCARD PWALK TCOSEG
CENTRE28 GRAPH_ LQDFIBO2 NKCITY PWRFAIL TEST
CHAIN2 GSS LQDGONME NKCNT1 PYRAMID2 THEME
CHATCHIT HAM12 LQDRECT NKCNT2 PYTHAEQ THREE

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.