tran nam

@blackstart

Viet Nam, tphcm

Institution: cqtgroup

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ADS CHEAT HEADTAIL LQDGONME NKCNT1 PYRAMID2 TEST
ALADDIN CHEER HEAP1 LQDRECT NKCNT2 PYTHAEQ THEME
AMSSEQ CHESSCBG HIREHP LSCSC NKCOMP QBBUILD THREE
ANARC09I CHNTOWER HIWAY LSEA NKDIVSEQ QBCIRARC TJALG
ANT CINEMA HIWAY2 LSFIGHT NKEDIT QBGAME TNHTEST
AREA CLEAR HUGEKNAP LTPMSEQ NKGIFTS QBHV TPTICKET
AUCTION CMP ILSBIN LUBENICA NKGUARD QBMARKET TRAFFICN
BASEH CNMARBLE ILSMATH LUCKYNUM NKH QBMAX TRAVEL12
BCDIV COIN34 ILSMATH2 LUYTHUA2 NKINV QBMSEQ TRICIR
BFCHAL COLLECT INCVN M00PAIR NKJUMP QBMST TTRAVEL
BIGNUM COLOREC INKPRINT M3TILE NKLETTER QBPAL TTRIP
BINARY2 CON INSUL MATCH1 NKLINEUP QBRECT TWINSNOW
BINLADEN COND INTEGER7 MATCH2 NKLP QBROBOT TWO
BINTREE COUNTCBG IOIBIN MATRIX NKMOBILE QBSCHOOL UPGRANET
BONES COUNTPL ITREE MAXARR1 NKMSG QBSELECT V11WATER
BONUS CPPSET KAGAIN MAXARR2 NKNUMFRE QBSEQ V8ORG
BRIDGES CRATE KCOIN MBLAST NKPALIN QBSQUARE V8SCORE
BUBBA1 CREC01 KCOLLECT MCHAOS NKPATROL QBSTR V8SORT
BWPOINTS CRECT KDEL MCIRGAME NKRACING QBTICKET VBF1
C11BC1 CT KENRE MCITYHAL NKREZ QHROAD VBF2
C11BC2 CTF KINV MDIGITS2 NKSEQ QMAX VBGRASS
C11BC3 CTNBULLS KKKCT2 MDOLLS NKSEV QMAX2 VBOARD
C11CAL CVPCALEN KMEDIAN MEDIAN NKSGAME QMAX3VN VCOLDWAT
C11CAVE CWAY KMIN MELE3 NKTEAM QMAX4 VCOWFLIX
C11CIR DANCING KNIGHTS1 MEO NKTICK QTANCOL VDANGER
C11CUT DHCAT KPLANK MESSAGE NKTRIO QTBIT VECTOR
C11DK1 DIGIT KQUERY MINK NOIXICH QTCAL VMLP
C11DK2 DIGIT0 KQUERY2 MMASS NOTE QTKNAP VMQPOFI
C11FBR DIGITS88 KSEQ1 MMAXPER NPR QTLOVE VMQTREE
C11GENIE DMAYA KTUAN MMOD29 NTTREE QTLOVE2 VMRELATE
C11ID DQUERY LASCALE MNE07 NUCLEAR QTREE3 VMSCRMBL
C11LOCK DRASHOOT LATGACH MNERED NUMCON QTSEQ VMSORT
C11PAIRS DSUMMITS LATGACH4 MPRIME OPTCUT RIDDLE VMSQ
C11PASS DTDOI LAZYCOWS MPRIME1 ORDERSET ROADS VMSWAP
C11PF DTGAME LCA MRECAMAN PA06ANT ROPER VMTEST
C11PIPI DTTUI1 LEM1 MSE06H PARIGAME ROTATION VMUNCH
C11PNUM ENET LEM2 MSE07B PBCDEM SAFENET2 VNCUT
C11ROOKS EQSTR LEM3 MTRIAREA PBCDIV SALESMAN VOJLEV
C11SEQ ETF LEM4 MTWALK PBCGANGS SEARCH VOJUSER
C11SEVEN FASTEXPR LEM6 MULONE PBCWATER SEC VRATF
C11STR2 FBRICK LGAME MYSTERY PBCWRI SHHV VSTEPS
C11TOUCH FINDNUM LINEGAME NBFA PCIRCLE SOPENP VTRI
C11TRCNT FIRS LIQ NBFD PNUMBER SPBINARY VTRI2
C11WATER FLOYD LIS NBFM POST SPSEQ WCALC
CAR FSELECT LITES NK2MFS POST3 SQUARES WEATHER
CARDS FWATER LKNIGHT NKABD POWER STRANGE WORDCNT
CARDSHUF GCDSUM LNACS NKBM PRODUCT SUBSTR XAYNHA
CBUYING GPT LOTT NKBRACKE PTQMSEQ SUMS XMAS
CENTRE28 GRAPH_ LQDFARM NKCABLE PTRANG SUMXOR XYZ
CHAIN2 GSS LQDFIBO NKCARD PWALK TCOCOLOR
CHATCHIT HAM12 LQDFIBO2 NKCITY PWRFAIL TCOSEG

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

QTREEX
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.