Đoàn Bách

@bach

Viet Nam, Hanoi

Institution: UET - VNU

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB CHATCHIT IOIBIN MDIGITS2 NKPALIN QBGAME TANDV
ADS CHEAT KAGAIN MECUNG NKPATH QBHEAP THEME
AMSSEQ CHESSCBG KBUILD MEDIAN NKPOLICE QBHV THREE
ANT CLOCK KCOLLECT MELE2 NKRACING QBMAX TJALG
AREA CMP KHISTORY MESSAGE NKREZ QBMSEQ TOPALIN
ASSIGN1 COIN34 KINV MINK NKSEQ QBMST TPCLKNUM
AUCTION COMNET KMEDIAN MIXUP2 NKSEV QBPAL TRAFFICN
BARIC COUNTCBG KMIN MLASERP NKSGAME QBPOINT TWINSNOW
BARICAVN COUNTPL KPLANK MMASS NKSTEP QBRECT TWOSUM
BASEH COWGIRL KSEQ1 MMAXPER NKTICK QBROBOT UPGRANET
BCDIV CREC01 KSPREE MORSEDEC NKTOSS QBSCHOOL V11WATER
BEADSNB CRECT LASCALE MPILOT NKTRIO QBSELECT V8SCORE
BESTSPOT CRITICAL LATGACH MPRIME NOIXICH QBSEQ V8SORT
BFCHAL CRUELL LATGACH4 MPRIME1 NOTE QBSORT VBF1
BIGNUM CTNBULLS LCS2X MRECAMAN NSRAIL QBSQUARE VBF2
BINLADEN CTNOWN LEM1 MREPLBRC NUCLEAR QBSTR VBGRASS
BINTREE DANCING LEM2 MSE08G NUMCON QBTICKET VBOARD
BLAND DIGIT0 LEM3 MTWALK ONE4EVER QBTRANS VCOLDWAT
BOB DTDOI LEM6 MULONE OPTCUT QHROAD VCOWFLIX
BONES DTKSUB LINEGAME MYSTERY ORDERSET QMAX VDANGER
BONUS DTTUI1 LIQ NBFA OWN2 QMAX2 VECTOR
BONUS13 ELEVATOR LIS NBFM PARIGAME QTDIVSEQ VMRR
BRACKET EQSTR LNACS NDCCARD PBCDIV QUAD VMSORT
BRIDGES ETF LQDDIV NETACCEL PBCISPIS QUEENNB VMTEST
BWPOINTS FIBVAL LQDFIBO NK05DSRT PBCWATER REVAMP VMUNCH
C11CAL FINDNUM LQDFIBO2 NKABD PBCWRI ROADS VMYT
C11CUT FLOYD LQDGONME NKBUS PCIRCLE ROBOCON VOJLEV
C11GAME2 FP LQDRECT NKCABLE PERIODNB ROTATION VOSPLAY
C11HUM GONDOR LQDXEUI NKCITY PHEPNHAN SEARCH VPDOMINO
C11ID GPT LSFIGHT NKCNT1 PKGROUP SEARCH1 VRATF
C11LOCK GRAPH_ LTPMSEQ NKDIVSEQ PNUMBER SEC VSTEPS
C11PAIRS HAF1 LUCKYNUM NKEDIT POST SETNJA VUKVN
C11PRIME HAM12 M3TILE NKH POST3 SHHV VWORDPOW
C11ROOKS HBTLAST MAUGIAO NKINV POTATO SHUTTLE WCALC
C11SEQ3 HEAP1 MAXARR1 NKJUMP POWER SKFIB WEATHER
C11STR2 HELPPM MAXCUB NKLEAGUE PRAVO SPSEQ WORDCNT
C11WATER HINHTHOI MAXNUM NKLETTER PTQMSEQ STABLE XAYNHA
C11XOA HOUSES MBLAST NKLINEUP PTRANG STMERGE XMAS
CATALAN HSPC14A MCARDS NKLP PWRFAIL STRANGE XUCXAC
CBUYING HUGEKNAP MCITYHAL NKMAXSEQ QBBISHOP SUBSTR
CENTRE28 ILSMATH MCLEAN NKNL QBBUILD SUMS
CHAIN2 INSUL MCLONUM NKNUMFRE QBDIVSEQ SUMXOR

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

PBCGANGS STREDUCE
SHTH
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.