Hùng Phạm Thanh

@arsenal2310

Viet Nam, Ha Long

Institution: THPT Chuyen Ha Long

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB COPRIMES INSUL MMASS NKTICK QBPAL VMHCN
AMSSEQ COUNTCBG IOIBIN MMAXPER NKTREE QBPOINT VMPIZZA
AREA COUNTPL KDIFF MNE07 NOIXICH QBRECT VMQUABEO
ASSIGN1 COWGIRL KINV MPRIME1 NPR QBSELECT VMREL6
AUCTION CPPSET KMEDIAN MRECAMAN NTSEQ QBSEQ VMROPES
BALLGMVN CRATE KMIN MSE06H NTTREE QBSQUARE VMRR
BARICAVN CREC01 KPLANK MSE07B NUCLEAR QBSTR VMSALARY
BASEH CRECT KQUERY MSTRING NUMCON QMAX VMSORT
BEADSNB CRUELL KQUERY2 MTCBHT NUMVN QMAX2 VMST
BIGNUM CT LASCALE MTREE ONE4EVER QMAX3VN VMTEST
BINARY CTREE LATGACH MULONE ORDERSET QMAX4 VMUNCH
BINARY2 DEMSO LATGACH4 NDCCARD PAGODA QTDIVSEQ VNEMPIRE
BINLADEN DHRECT LCS2X NETACCEL PALDR REVAMP VOJLEV
BINTREE DHSERV LEM3 NKABD PALINX ROCKS VOJUSER
BLGEN DIGIT0 LINEGAME NKBM PALINY ROTATION VOS2SUM
BLOPER DQUERY LIQ NKBRACKE PARIGAME SEC VOSCAL
BONES DTKSUB LIS NKBUILD PBCDIV SPBINARY VOSCOMPS
BONUS DTOGRADA LITES NKCABLE PBCFIBO SPSEQ VOSHANDL
BWPOINTS DTTUI1 LKNIGHT NKCARD PBCGANGS SPSUM VOSLIS
C11BC2 ELEVATOR LNACS NKCITY PBCSEQ STONE1 VOSMAXK
C11CAVE ETF LOG10P NKCOMP PBCWATER SUBSTR VOSRTRI
C11COMP FIBVAL LQDFIBO NKDIVSEQ PCIRCLE SUMXOR VOSSEQ
C11CUT FOCUS LQDFIBO2 NKFLOW PERIODNB TAYTRUC VOSSEVEN
C11ID FWATER LQDFROG NKGSHOW PHEPNHAN TGPASCAL VOSTR
C11PAIRS GPMB LQDGONME NKGUARD PLACE THEME VOSTRAVL
C11SEQ GRAPH_ LUBENICA NKINV PNUMBER TTRAVEL VOSTREE2
C11STR2 GROUP LUCKYNUM NKJUMP POST TWINSNOW VOSTRIBO
C11SUM GSS MATCH1 NKLEAVES POST3 TWIST VOTREE
C11TOUCH HAF1 MAUGIAO NKLETTER POTATO TWOSUM VRATF
C11WATER HAM12 MAXARR1 NKLINEUP PTQMSEQ V11STR VSTEPS
C11XOA HBT1D MBIPALIN NKLUCK PTRANG V11WATER VUKVN
CAR HBTLCA MBLAST NKMAXSEQ PVOI14_1 V8ORG WORDCNT
CARDS HEAP1 MCHAOS NKMOBILE PYRAMID2 V8SCORE XAYNHA
CARDSHUF HINHTHOI MDIGITS NKNUMFRE QBDIVSEQ VBGRASS XMAS
CBUYING HIREHP MDIGITS2 NKPALIN QBGAME VCOLDWAT YPKTH
CHAIN2 HSPC14A MEDIAN NKRACING QBHEAP VCOWFLIX
CHEAT HSPC14H MEO NKREZ QBHV VDANGER
CHNREST HSPC14I MESSAGE1 NKSEQ QBMARKET VECTOR
CMP HSPC14J MINK NKSEV QBMAX VMATRIX
CNMARBLE HUGEKNAP MINROAD NKSGAME QBMSEQ VMDAOBIT
COLOREC INCVN MIXUP2 NKSTEP QBMST VMGOLD

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

C11GAME1 NEAREST PIZZALOC
DTDOI NKTABLE
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.