@araconda040494

Viet Nam

Institution: CrossFire

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

AUCTION DIGIT0 LINEGAME MMMGAME NKPALIN POWER SUBSTR
BASEH DMAYA LIQ MOVIES NKPATH PTRANG TABLIC
BCDIV DTDOI LIS MPRIME NKPOS PWALK TCDFZ
BFCHAL DTTUI1 LNACS MPRIME1 NKRAIN PWRFAIL TEST
BIGNUM DTTUI2 LQDFIBO MRECAMAN NKREZ PYRAMID2 THEME
BONES ELEVATOR LQDFIBO2 MRECT1 NKROBOT QBBISHOP THREE
BONUS EQSTR LQDGONME MSTICK NKSEQ QBBUILD TJALG
CAR ETF LQDRECT MTWALK NKSEV QBDIVSEQ TOTALODD
CATALAN FASTEXPR LTPMSEQ MULONE NKSGAME QBGAME TPMZVRK
CBUYING FIRS LUCKYNUM MYSTERY NKSP QBHEAP TREAT
CHARSET FLOYD M00PAIR MZVRK NKSTEP QBHV TREENUM
CHATCHIT FRIEND M3TILE NBFA NKTHEME QBMAX TTRAVEL
CHEAT FWATER MACHINE NBFD NKTICK QBMSEQ TWO
CHESSCBG GRAPH_ MAJSTOR NBFM NKTREE QBMST V11WATER
CINEMA HAF1 MATMA NK05MNIM NKTRIO QBPAL V8ORG
CLOCK HEAP1 MAXARR1 NK2MFS NOIXICH QBRECT V8SCORE
CMP HELPPM MAXCUB NKABD NOTE QBSCHOOL VBF1
CNMARBLE HOUSES MBEEWALK NKCABLE NSP QBSELECT VBF2
COIN34 INSUL MBLAST NKCARD NTHUGE QBSEQ VBGRASS
COLLECT INTEGER7 MCIRGAME NKCAT NTSHEEP QBSQUARE VBOARD
COMMAND IOIBIN MCITYHAL NKCITY NUMBER QBSTR VCOLDWAT
CON KAGAIN MCLONUM NKDIVSEQ NUMCON QBTICKET VCOWFLIX
COND KDEL MDIGITS2 NKEDIT PAGAIN QMAX VDANGER
COUNTCBG KDTUYEN MDOLLS NKGUARD PBCDEM QMAX2 VECTOR
COUNTPL KMBUS MEDIAN NKH PBCFIBO QUAD VMUNCH
COWGIRL KMIN MESSAGE NKINV PBCSEQ REVAMP VNEMPIRE
CREC01 KSPREE METERAIN NKJUMP PBCWATER ROCKS VRATF
CRUELL KTUAN MINK NKLEAGUE PBCWRI ROTATION VSTEPS
CRUELL2 LATGACH MINMOVE NKLETTER PCIRCLE SBOOST VWORDPOW
CTNBULLS LATGACH4 MIXUP2 NKLINEUP PCYCLE SHHV WORDCNT
CTNEWS LEDOTAN MJOURNEY NKMAXSEQ PNUMBER SPSEQ
CTNMRECT LEM2 MLASERP NKMSG POST STABLE
CWAY LEM3 MMASS NKNL POST3 STRANGE
DANCING LEM6 MMAXPER NKNUMFRE POTATO STREDUCE

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

DEGREE HUGEKNAP MSE07B PALINY STONE1
GSS MAXNUM NEAREST PYTHAEQ
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.