D Tran

@anya

Viet Nam, HN

Institution: NTU - IEM

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ADS CWAY LEM3 MSTICK NKPATH QBBUILD SUMS
AREA DIGIT0 LIGHT MTREE NKPOLICE QBHEAP TAMCAM
ASSIGN1 DIVREL LIGHTS MTWALK NKPOLY QBHV THEME
AUCTION DMAYA LINEGAME MULONE NKRACING QBMAX THREE
BAOVE EGG LIQ MZVRK NKREZ QBMST THTRACE
BASEH ELECT LIS NKABD NKSEQ QBPAL TOINCSEQ
BESTSPOT ENET LITES NKBM NKSGAME QBRECT TPBISHOP
BIC ETF LQDXEUI NKCABLE NKSP QBROBOT TRAFFICN
BINARY FLOW1 LSFIGHT NKCAT NKSPILJA QBSCHOOL TREAT
BINLADEN FLOYD LUBENICA NKCATM NKTARDY QBSELECT TRIBE
BONES FWATER LUCKYNUM NKCITY NKTHEME QBSEQ TWOBLACK
CAR GLOVE M00PAIR NKDIVSEQ NKTICK QBSQUARE TWOSAT
CATALAN HAOI6000 MASKTAPE NKEDIT NKTREE QBSTR V8ORG
CENTRE28 HCN3D MATCH1 NKFLOW NOIXICH QBTICKET V8SCORE
CHATCHIT HEAP1 MATCH2 NKGOLF NSP QMAX V8SORT
CHEAT HELPPM MAXARR1 NKINV NUMBER QMAX2 VBGRASS
CHEER HIWAY MCLEAN NKJUMP NUMBERS QTREEX VBOARD
CHESSCBG HIWAY2 MDOLLS NKLEAGUE PBCSEQ RECT3 VCOLDWAT
CINEMA HP09STAL MELE2 NKLETTER PBCWAYS REVAMP VCOWFLIX
CLOCK HUGEKNAP MESSAGE NKLIGHT PBCWRI ROADS VDANGER
COLLECT JEDNAKOS MEXICO NKLINEUP PCIRCLE ROTATION VECTOR
COST KAGAIN MINCOST NKMARS PNUMBER SAFENET2 VMUNCH
COUNTCBG KDEL MINK NKMAXSEQ POST SCOLLECT VRATF
COWGIRL KINGDOM MIXUP2 NKMSG PRAVO SFLOWERF VSTEPS
CRATE KINV MJOURNEY NKNET PTRANG SHHV WIFI
CRECT KKDD MLASERP NKNUMFRE PWALK SOPENP WORDCNT
CRUELL KMIN MNERED NKONEARC PWRFAIL SPSEQ
CTNMRECT KWAY MPRIME NKPALIN QBAGENTS SQUARES
CTREE LATGACH MRECAMAN NKPANO QBBISHOP STNODE
CVJETICI LEM MROADS NKPARITY QBBITSEQ STRAVEL

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BIGNUM CASTLE KNIGHTS1 MEDIAN POWER RECT3_2
BOSS HNSUBWAY LQDRECT MTOTALF PYRAMID2
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.