Vu an

@ankha2004

Viet Nam, Hải Dương

Institution: tin hoc

các bài tập tin học đã thi quốc gia

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

BGMAGIC DTTUI1 LIS PCIRCLE SKPV15_5
BGMINE FINDNUM MINK PNUMBER SUBSTR
BIGNUM FMATCH MINROAD POST V8SCORE
BILL ILSMATH NKABD QBHEAP
DHFUNC KAGAIN NKBUS QBHV
DHGARDEN KMIN NKPALIN QTREE3
DHRECT LCS2X NUMCON SHHV

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

QMAX TOINCSEQ
REFORM
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.