tuan ahn

@ahntuan

Viet Nam, Nam Định

Institution: no

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

BCDIV MEO NKFLOW NKSEQ
C11CAVE MESSAGE NKGOLF NKSTEP
FWATER MPRIME NKJUMP NKTICK
KMIN MYSTERY NKLAND QBBISHOP
LINEGAME NKBAS NKLINEUP QBMAX
LUCKYNUM NKBM NKMAXSEQ SAFENET2
MAXARR1 NKCABLE NKPALIN VMMTFIVE

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

LIS
MATCH1
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.