Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Nhà hát lớn TP Hồ Chí Minh Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
151 662 637 0 24 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2012-08-19 04:58:58 Hacker7 100 6.52 5.0M

C++

4.3.2

2 2012-08-19 05:21:11 TMTB 100 8.22 21M

C++

4.3.2

3 2012-08-19 05:48:54 Joker Primes 100 7.14 7.6M

PAS-FPC

4 2012-08-19 14:54:11 Think like Nguyễn Mai Lan 100 3.92 8.9M

C++

4.3.2

5 2012-08-19 19:23:21 Nguyễn Mai Lan 100 5.18 13M

C++

4.3.2

6 2012-08-22 04:32:41 Alex 100 9.66 25M

C++

4.3.2

7 2012-08-22 15:53:01 MinhThao 100 7.99 18M

PAS-FPC

8 2012-08-23 17:27:42 slenderman 100 6.12 7.3M

PAS-FPC

9 2012-08-25 20:02:59 Thanh Nguyen 100 7.72 12M

PAS-FPC

10 2012-08-25 22:11:56 con_nha_ngheo 100 6.50 11M

PAS-FPC

11 2012-08-26 09:10:52 kunn 100 8.62 0k

C++

4.3.2

12 2012-08-27 06:38:57 VDQD 100 7.65 9.4M

C++

4.3.2

13 2012-08-28 18:37:03 anh chỉ yêu mình em....ĐKH...... 100 9.43 13M

CPP

14 2012-08-30 16:05:27 TLMN 100 5.68 8.8M

C++

4.3.2

15 2012-09-05 12:55:06 Discite4ever 100 10.15 7.6M

PAS-FPC

16 2012-09-06 17:41:03 King siêu kul 100 8.89 9.5M

C++

4.3.2

17 2012-09-09 13:28:15 hiepsieunhan 100 6.29 11M

PAS-FPC

18 2012-09-09 14:04:06 TuT ^^ 100 6.52 5.0M

C++

4.3.2

19 2012-09-23 10:30:02 Lương Văn Đô 100 7.48 5.7M

C++

4.3.2

20 2012-10-25 21:20:31 Rain 100 8.45 13M

PAS-FPC

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.