Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

VUKVN - ICEFROG

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/vukvn


Chú chó sói Vjekoslav đang chạy trốn khỏi một đám thợ săn khát máu. Những người thợ săn rất thông minh và họ đang nấp sau những cái cây. Vjekoslav biết điều đó, nhưng không biết chính xác cây nào. Con sói muốn về nơi ở của nó một cách an toàn nhất , tức là càng xa cây càng tốt !

Khu rừng có thể được mô tả bằng một hình chữ nhật kích thước N*M. Những ô trống được đánh dấu bằng ký hiệu '.' , những ô có cây là '+' , vị trí ban đầu của Vjekoslav là 'V' và nhà của nó là 'J'. Vjekoslav có thể chạy từ ô nó đang đứng đến 4 ô  chung cạnh xung quanh nó đứng.

Nếu Vjekoslav đang ở ô (R,C) và có một cái cây ở ô (A,B) thì khoảng cách được tính theo công thức :|R-A| + |C-B|. Hãy giúp Vjekoslav tìm đường đi an toàn nhất để về nhà . Đường đi an toàn nhất được hiểu là đường đi mà khoảng cách  bé nhất từ một ô nào đó trên đường đi đó đến tất cả các cây là lớn nhất.

Input

Dòng đầu tiên là hai số N,M (0

N dòng sao mỗi dòng gồmN ký tự thuộc tập {'+','.','V','J'} mô tả khu rừng.

Input luôn đảm bảo chứa một ký tự 'V', 1 ký tự 'J' và ít nhất một ký tự '+'.

Output

Gồm một dòng duy nhất là kết quả.

Example

Input:

4 4
+...
....
....
V..J

Output:

3


Input

4 5
.....
.+++.
.+.+.
V+.J+

Output

0.

Được gửi lên bởi:Phan Công Minh
Ngày:2009-11-23
Thời gian chạy:0.100s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU NODEJS OBJC PERL6 PYPY RUST SED SQLITE VB.NET
Nguồn bài:COCI 09

hide comments
2014-08-16 20:44:40 Lollipop
nhầm 1 chỗ nhỏ mà mất cả buổi,:(
2014-08-16 09:17:43 Nguyễn Minh Tiến ........ ILS
tk lừa đảo :3
2014-08-16 05:28:42 Nguyễn Ðức Linh
nếu cái test đề bài thứ 2 mà là test thứ 2 trong ct chấm thì hay quá.!!! nếu thế thì các test còn lại chả còn con sói nào cả và cứ in ra maxlongint là xong :)
2014-06-01 05:51:06 :((


Last edit: 2014-06-06 15:52:36
2014-05-30 11:33:36 Chuyên Nhật CNN
for (i=1;i<=n;i++)
for (j=1;j<=n;j++)
Input sai ngồi mãi ko hiểu tại sao sai kq :<<<
2014-03-10 13:49:48 Silver Rayleigh
co ve DOTA
2013-08-23 14:42:47 a;slkfjasl;fkj
Lúc đầu nhìn tên bài cũng tưởng DOTA, đọc sói nghĩ LYCAN làm gì có Vjek gì gì đó, cuối cùng nỏ liên quan gì =,=
2013-01-01 11:32:38 stark
bài này cm spam dữ quá :))
2012-12-27 10:41:10 maradona
time chặt quá!
2010-12-30 16:19:20 Tùng Py
"N dòng sao mỗi dòng gồmN ký tự thuộc tập {'+','.','V','J'} mô tả khu rừng"
=> "N dòng sao mỗi dòng gồm M ký tự thuộc tập {'+','.','V','J'} mô tả khu rừng."
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.